Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 we Wrocławiu

 

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ


53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a

http://www.dodn.dolnyslask.pl/dswu/dswu.htm

e-mail: halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl

 

       Misja DCWU:

        Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko
        pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół
        Wspierających Uzdolnienia

 

 

       Aktualności

Menu

       
 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ „Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy”  [więcej]  

Informacja dla szkół i placówek, które - zgodnie z obowiązującym regulaminem - powinny podjąć starania o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia 2017r. [więcej]  

Zapraszamy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. [więcej]  

Informacja dla Dyrektorów i Liderów wspierania uzdolnień w szkołach współtworzących DSWU [więcej]  

Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie [więcej]  


Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:
    "UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE W KSZTAŁCENIU UCZNIÓW ZDOLNYCH"
     Świeradów Zdrój 10-13.10.2011 r.
 [więcej] 
      "CO SIĘ ZDARZYŁO W ŚWIERADOWIE?"
[więcej]   [galeria zdjęć]
 
Artykuł "ODKRYWANIE TALENTÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU"  

    W związku z kończącym się rokiem szkolnym 2010/2011,
    ogłoszonym przez Panią Katarzynę Hall, ministra edukacji
     narodowej, Rokiem Odkrywania Talentów, na Dolnym Śląsku
     odbyły się cztery konferencje...
[więcej]    


Artykuł "W STRONĘ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI
    I MŁODZIEŻY"  zamieszczony  w miesięczniku  "OBLICZA EDUKACJI"
    nr 48
[więcej] [prezentacja [prezentacja]

Artykuł "W STRONĘ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI
    I MŁODZIEŻY"  zamieszczony  w miesięczniku  "OBLICZA EDUKACJI"
    nr 48
[więcej] [prezentacja [prezentacja]

 

Prezentacja z KONFERENCJI DLA DYREKTORÓW I LIDERÓW DSSWU
    "Działalność Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień
     w roku szkolnym 2009/2010r. i nowe przedsięwzięcia
     w roku szkolnym 2010/2011r."
[prezentacja]

Archiwum

DCWU i jego działania

Międzynarodowe Konferencje Wspierania Uzdolnień
Granty Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Opis Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień
Regulamin  Akredytacji Szkół

Formularze dokumentów związane z akredytacją
  wniosek o włączenie

  wniosek o przedłużenie
  formularz aplikacyjny
  obszary i standardy
  wskaźniki ogólne

DSSWU
  sieć szkół

Bibliografia dot. kształcenia uzdolnień


Copyright © 2006-2011 DODN Wrocław
Kopiowanie części lub całości strony albo materiałów na niej zawartych wymaga pisemnej zgody DODN

Ostatnia Aktualizacja Webmaster