KONKURSY

Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

04.05.2016 18:09

GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURSY ZWIĄZANE Z „MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM MAPY”

 


11.04.2016 19:07

Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu "Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska" skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.

Lista laureatów konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska

Laureaci, wyróżnieni oraz finaliści konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Gala rozpocznie się o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów, osobę wyróżnioną oraz wszystkich finalistów wraz z nauczycielami opiekunami.


11.04.2016 19:07

Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu "Mój Dolny Śląsk" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Lista laureatów konkursu:
Mój Dolny Śląsk

Laureaci, wyróżnieni oraz finaliści konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Gala rozpocznie się o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów, osobę wyróżnioną oraz wszystkich finalistów wraz z nauczycielami opiekunami.


11.04.2016 19:07

Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu "Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym z terenu Dolnego Śląska.

Lista laureatów konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska

Laureaci, wyróżnieni oraz finaliści konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Gala rozpocznie się o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów, osobę wyróżnioną oraz wszystkich finalistów wraz z nauczycielami opiekunami.


28.03.2016 20:20

Drobne upominki dla uczestników geokonkursów

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele.

Informujemy, że dla każdej szkoły uczestniczącej w geokonkursach w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy na Dolnym Śląsku, przewidzieliśmy drobne upominki.
Są nimi komplety map z obszaru województwa dolnośląskiego:
mmapy topograficzne w skalach 1: 10 000 i 1: 25 000 oraz mapy tematyczne: hydrograficzna, sozologiczna i administracyjna.
Dodatkowo plansze dydaktyczne o Systemach Informacji Geograficznej (GIS-ie)

Mamy nadzieję że okażę się one przydatną pomocą dydaktyczną na lekcjach geografii i przyrody.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru upominków prosimy kontaktować się z Panią Iwoną Byrską-Wałęsa z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tel. 71 782 92 54.

24.03.2016 13:07

Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu "Mapa z przymrużeniem oka" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Lista laureatów konkursu:
Mapa z przymrużeniem oka

Komisja konkursowa nagrodziła wyróżnieniem również:

Lista wyróżnionych uczniów konkursu:
Mapa z przymrużeniem oka

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Gala rozpocznie się o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów oraz osoby wyróżnione wraz
z
nauczycielami opiekunami.


24.03.2016 13:07

Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu "Mapa jakiej nie znacie" skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.

Lista laureatów konkursu:
Mapa jakiej nie znacie

Komisja konkursowa nagrodziła wyróżnieniem również:

Lista wyróżnionych uczniów konkursu:
Mapa jakiej nie znacie

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie zostaną nagrodzeni na uroczystej Gali, która odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w Zamku Piastowskim w Legnicy, Plac Zamkowy 1.

Gala rozpocznie się o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów oraz osoby wyróżnione wraz
z
nauczycielami opiekunami.


23.03.2016 19:22

Organizacja finałów.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Finaliści uczestniczący w II etapie konkursów, prezentują własną pracę konkursową.

Czas przeznaczony na prezentację 10 min.

Miejsce i czas przeprowadzenia finału:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław
ul. Skarbowców 8a.

7 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00.

Prosimy o przybycie finalisty wraz z opiekunem do siedziby DODNu na godzinę 8.30, ponieważ finaliści rozlosują między sobą kolejność prezentacji prac konkursowych.


23.03.2016 13:22

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu "Gra Quest - wyprawa odkrywców Dolnego Śląska" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym z terenu Dolnego Śląska.

Lista finalistów konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska


23.03.2016 13:22

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu "Mój Dolny Śląsk" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Lista finalistów konkursu:
Mój Dolny Śląsk


23.03.2016 13:22

Lista uczniów zakwalifikowanych do finału.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Przedstawiamy listę uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu "Gra Quest - wyprawa odkrywców Dolnego Śląska" skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska.

Lista finalistów konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska


 

15.03.2016 11:20

Zaktualizowana lista uczniów zgłoszonych do konkursów.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Listy uczniów zgłoszonych do konkursów zostały zaktualizowane.

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mapa jakiej nie znacie

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mój Dolny Śląsk

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mapa z przymrużeniem oka

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska - szkoła ponadgimnazjalna

Przypominamy również, że prace konkursowe wraz z:
  • podpisanym załącznikiem nr 4 - Oświadczenie Autora pracy konkursowej
  • i rodzica/opiekuna prawnego,
  • dwoma egzemplarzami wypełnionej i podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich – załącznik nr 5 (w przypadku osoby niepełnoletniej – podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika)
należy dostarczyć do dnia 18 marca 2016 r., na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław ul. Skarbowców 8a.


Sekretariat czynny jest do godziny 15.30.

Portiernia czynna jest do godziny 17.00.


01.03.2016 13:00

Lista uczniów zgłoszonych – spełniających wymagania regulaminowe do konkursów.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie.

Poniżej przedstawiamy listę uczniów zgłoszonych do konkursów, zgodnie
z wymaganiami zapisanymi w poszczególnych regulaminach.

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mapa jakiej nie znacie

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mój Dolny Śląsk

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Mapa z przymrużeniem oka

Lista uczniów zgłoszonych do konkursu:
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska - szkoła ponadgimnazjalna


01.02.2016 14:33

Karta oceny pracy konkursowej.

Szanowni Uczniowie,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza wszystkich uczniów z naszego regionu do wzięcia udziału w konkursach, których ideą przewodnią jest „Rok Mapy”. Konkursy zostały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z zapisami w regulaminach konkursów, udostępniamy Wam karty oceny prac konkursowych.

Mapa jakiej nie znacie
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska

Mój Dolny Śląsk

Mapa z przymrużeniem oka - Limeryk
Mapa z przymrużeniem oka - Fraszka
Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska


Narzędzia ułatwiające przygotowanie pracy konkursowej.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

W celu łatwiejszego przygotowania mapy wycieczki udostępniamy Państwu darmowe narzędzie. Zalecamy uczniom założenie darmowych kont na ArcGIS Online (ArcGIS.com).

Poniżej przedstawiamy filmy instruktarzowe:

Film, jak stworzyć aplikację „Mapa wycieczki”:

Film instruktażowy, jak wykonać aplikację „Dziennik Mapy”

Film instruktażowy, dodawanie usług

Usługi udostepniające dane z Geoportalu Dolnego Śląska.

Mapa podkładowa:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_mapa_podkladowa/MapServer

Miejscowości:

http://geoportal.dolnyslask.pl/gprest/services/UMWD_miejscowosci/MapServer


„Rok Mapy”. Konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza wszystkich uczniów z naszego regionu do wzięcia udziału w konkursach, których ideą przewodnią jest „Rok Mapy”. Konkursy zostały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniom szkół podstawowych proponujemy dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs plastyczny – „Mapa jakiej nie znacie”, drugi – „Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska”. Przedmiotem konkursu plastycznego jest przygotowanie przez uczniów pracy plastycznej w formie mapy inspirowanej zasobami Geoportalu Dolnego Śląska.

Drugim konkursem przygotowanym dla uczniów szkół podstawowych jest Gra Quest pozwalająca na zwiedzanie z fabułą. Jest to edukacyjna gra terenowa, np. o tematyce kulturowej, historycznej, przyrodniczej. Gra polega na przejściu, nieoznakowanych w terenie, tras edukacyjno-turystycznych, które przemierza się na podstawie wskazówek zawartych w karcie pracy.

Uczniowie szkół gimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie – „Mój Dolny Śląsk”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza wycieczki oraz sprawozdania z jej realizacji. Opracowanie takiej wycieczki wiążę się z promocją regionu, rozwijaniem turystyki i rekreacji, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, rozbudzaniem aspiracji poznawczych i twórczych.

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych został przygotowany konkurs „Mapa z przymrużeniem oka”. Przedmiotem konkursu jest napisanie limeryku lub fraszki, których treść będzie związana z zasobami Geoportalu Dolnego Śląska.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczący się w klasach o profilu turystycznym mają możliwość wzięcia udziału w konkursie przygotowanym wyłącznie dla nich. Tytuł konkursu to „Gra Quest – wyprawa odkrywców Dolnego Śląska”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oraz przeprowadzenie Gry Quest, a także przygotowanie sprawozdania z jej realizacji.

Uczniowie do konkursów zgłaszani są przez Dyrektora szkoły do 29 stycznia 2016 r.

Uczestnicy przesyłają prace konkursowe do 18 marca 2016 r. Regulaminy oraz karta zgłoszeniowa dostępne są pod adresem:

Regulaminy