Aktualności

INFORMACJA KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W LEGNICY

Szanowni Państwo Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy uprzejmie informuje o rozpoczęciu zajęć na kursie kwalifikacyjnym
Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą". Uczestnicy kursu uzyskają pełne uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

BADANIA FOKUSOWE

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu od wielu lat podejmuje działania zmierzające do tworzenia oferty doskonalenia dostosowanej do potrzeb środowiska oświatowego. Każdego roku Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania prowadzi badanie potrzeb edukacyjnych skierowane do dyrektorów oraz nauczycieli naszego regionu

Czytaj więcej...

SZKOLENIE „PRAGMATYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELI OD 1 STYCZNIA 2018 R.”

Szanowni Państwo!
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza Państwa dyrektorów szkół i placówek na szkolenie „Pragmatyka zawodowa nauczycieli
od 1 stycznia 2018 r.”
Celem szkolenia jest omówienie zmian wynikających z ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela.

Czytaj więcej...

Im droższy człowiek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 1 marca 2018 roku

odszedł od nas

                                                 klimkowski

Paweł Klimkowski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Wspaniały człowiek, zasłużony pedagog, wychowawca, znakomity nauczyciel.

Dyrektor Paweł Klimowski od wielu lat był zaangażowany w rozwój oświaty.

Nagła śmierć przerwała wiele planów, które zamierzał realizować na rzecz swoich uczniów i nauczycieli.

Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną Pana Dyrektora prosząc

o przyjęcie kondolencji i wyrazów współczucia.

Małgorzata Matusiak
Dyrektor DODN we Wrocławiu
wraz z pracownikami

IV Konkurs Wiedzy o Ukrainie NADDNIEPRZAŃSKA EPOPEJA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu Wiedzy o Ukrainie NADDNIEPRZAŃSKA EPOPEJA. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią Ukrainy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i uczniowe klas VII szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

KONKURS „NIEZWYCIĘŻENI 1918–2018. POKOLENIA NIEPODLEGŁEJ”

Szanowni Państwo!

Upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, odznaczonych przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości – to idea ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Polski. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda.Konkurs adresujemy do młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych i członków organizacji młodzieżowych – pragnąc zachęcić ją do własnych poszukiwań historycznych. Zapraszamy do udziału również rodziców z dziećmi.

Czytaj więcej...

Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku

Dyrektorzy Szkół województwa dolnośląskiego

                Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku. Dolnośląska Federacja Sportu będzie składała wniosek o koordynację programu w przyszłym roku we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Z zapisów konkursowych wynika, że będziemy mogli w województwie dolnośląskim realizować zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego w ponad 1100 grupach.

Czytaj więcej...

DORADZTWO ZAWODOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 grudnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej, która adresowana była do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, trenerów, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej...

Międzynarodowo w siedzibie DODN we Wrocławiu - konferencja Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy

Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się  15 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To spektakularne przedsięwzięcie miało związek z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień, funkcjonującym w regionie od 18. lat jako wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele tych instytucji, dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, pracownicy regionalnych i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, zainteresowani proponowana problematyką. Międzynarodowy pierwiastek wnieśli  zaproszeni goście z Rosji i Ukrainy.

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.