Aktualności

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza koordynatorów szkolnych, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli

do udziału w spotkaniu z Grażyną Przasnyską, przewodniczącą Komitetu Głównego OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADYWIEDZY O RODZINIE, którego organizatorem jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE W RAMACH GRANTU DKO „SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ LUB LIDERÓW DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA ORAZ DYREKTORÓW LUB NAUCZYCIELI SZKÓŁ Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI PRZYSTĄPIENIEM DO WW. SIEC

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla dyrektorów szkół lub liderów Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz dyrektorów lub nauczycieli

szkół z województwa dolnośląskiego, którzy są zainteresowani przystąpieniem do sieci.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU „NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
WE WROCŁAWIU
OGŁASZA KONKURS
„NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”

Z okazji ustanowienia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 „Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza konkurs „NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”.

Czytaj więcej...

Projekt „Duzi dla małych” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące polsko – niemieckiego projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Czytaj więcej...

SŁÓW KILKA O KONFERENCJI POZWÓLMY DZIECIOM PIĘKNIE MÓWIĆ

7 czerwca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. Pozwólmy dzieciom pięknie mówić. Konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem było podkreślenie roli i znaczenia edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego w procesie kształcenia językowego, sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem przez uczniów najmłodszych.

Czytaj więcej...

II SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

22 maja 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się II spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i pedagodzy.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów zewnętrznych, mianowicie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Poruszyli oni temat „Doradztwo zawodowe w perspektywie regionu Dolnego Śląska” oraz zaprezentowali usługi, jakie świadczy CIiPKZ we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU „DOLNOŚLĄZACY DLA NIEPODLEGŁEJ – MŁODZI WYBIERAJĄ”

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
WE WROCŁAWIU
OGŁASZA KONKURS
„DOLNOŚLĄZACY DLA NIEPODLEGŁEJ – MŁODZI WYBIERAJĄ”


    Celem konkursu jest uczczenie stulecia niepodległości Polski poprzez przybliżenie sylwetek postaci, które swoją działalnością wywarły wpływ na rozwój regionu.
       Konkurs jest objęty honorowym patronatem dr Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dnia 19 marca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów i szkolnych koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz deklarujących chęć przystąpienia.

Czytaj więcej...

DORADZTWO ZAWODOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 grudnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej, która adresowana była do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, trenerów, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.