Aktualności

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY POGRAMOWEJ DLA DORADCÓW METODYCZNYCH I NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW Z PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I MIEJSKICH OŚRODKÓW DOKONALENIA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantówz publicznych, powiatowych i miejskich ośrodków doskonalenia nauczycieli z wdrażania nowej podstawy programowej.

Poszczególne spotkania będą się odbywać zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym  konieczne jest wypełnienie przez Państwa dokumentu – „Formularza zgłoszenia”  i przesłania na wskazany adres Email

Czytaj więcej...

DORADZTWO ZAWODOWE – PERSPEKTYWY I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na konferencję „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania", która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.10 w siedzibie DODN
we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a.

Jest ona adresowana do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji i środowisk, zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej...

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM WYWIADU FOKUSOWEGO

W ramach badania potrzeb edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania DODN poszerzył własne działania badawcze o wywiad fokusowy. Do udziału w wywiadzie zaproszono 12 dyrektorów szkół podstawowych z różnych rejonów województwa dolnośląskiego oraz dyrektora gimnazjum, które we wrześniu 2017 r. przekształci się w szkołę powszechną. Badanie odbyło się 07 marca 2017 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu. 

Czytaj więcej...

IX KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O ROSJI BIAŁE NOCE

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z dolnośląskich szkół gimnazjalnych, którzy są zainteresowani Rosją, jej historią oraz kulturą.

Czytaj więcej...

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

banerOlimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej.

Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście wynika z przekonania Organizatorów, że istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na wyjazd studyjny do Sankt Petersburga

Szanowni Pańswto,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, realizator Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”, zaproponował udział w wyjeździe studyjnym do Rosji nauczycielom - opiekunom uczestników Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”. Na wyjazd zostały zakwalifikowane następujące osoby (lista wg kolejności zgłoszeń):

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Sankt Petersburg

Szanowni Państwo,  

rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu będzie realizował Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe Noce”.

Czytaj więcej...

STARTUJE II EDYCJA PROGRAM EDUKACYJNEGO „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”

Placówki zakwalifikowane do udziału w Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”

W dniu 04.05.2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu organizacyjnego w skład którego wchodzą przedstawiciele Realizatora wiodącego i Realizatora.

Zespół dokonał wyboru Placówek do udziału w Programie „Bezpieczny Dolnoślązak’, biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie.

Wyłoniono 40 Placówek, oraz 13 wpisano na listę rezerwową.

Czytaj więcej...

Drobne upominki dla uczestników geokonkursów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele.

Informujemy, że dla każdej szkoły uczestniczącej w geokonkursach w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy na Dolnym Śląsku, przewidzieliśmy drobne upominki. Są nimi komplety map z obszaru województwa dolnośląskiego: mapy topograficzne w skalach 1: 10 000 i 1: 25 000 oraz mapy tematyczne: hydrograficzna, sozologiczna i administracyjna.

Czytaj więcej...

Zobacz także...

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.