SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZAWODOWEGO I NAUCZYCIELI ZAWODU W AURICH

W dniach 7–12.02.2016 r. grupa dolnośląskich nauczycieli języka niemieckiego zawodowego oraz nauczycieli zawodu i nauczycieli konsultantów z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wzięła udział w seminarium pn.: „Szkoła i kształcenie nauczycieli w Dolnej Saksonii”.

Seminarium zostało zorganizowane przez Niemiecko-Holenderski Uniwersytet Ludowy – Dom Europejski w Aurich (Dolna Saksonia) w ramach współpracy pomiędzy tą instytucją, a Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Udział polskich nauczycieli w tym przedsięwzięciu został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Dolnej Saksonii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Program seminarium zakładał zapoznanie polskich nauczycieli z systemem kształcenia zawodowego w Dolnej Saksonii, stąd też zaplanowano wizyty w placówkach oświatowych prowadzących tego typu kształcenie, instytucjach wspierających kształcenie uczniów oraz kształcących nauczycieli.

Uczestnicy seminarium odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Aurich, gdzie prowadzi się m.in. kształcenie na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, żywienie, mechanika samochodowa, ogrodnictwo i florystyka, obróbka drewna, obróbka metalu. Nauczyciele mieli możliwość odbycia rozmowy z dyrekcją placówki na temat organizacji kształcenia praktycznego, zwiedzić liczne pracownie i warsztaty oraz pozyskać specjalistyczne materiały dydaktyczne.

W programie seminarium zaplanowano także wizytę w Regionalnym Centrum Pedagogicznym, gdzie przedstawiona została organizacja pracy tej instytucji oraz jej oferta. Zainteresowanie uczestników wzbudziły liczne sieci współpracy i samokształcenia, które odbywają swoje spotkania w tej właśnie instytucji. Nauczyciele zwiedzili także mającą ponad czterystuletnią tradycję bibliotekę pedagogiczną i naukową.

Wizyta w Izbie Rzemieślniczej poświęcona była głównie idei tzw. kursu preorientacji zawodowej dla uczniów w wieku ok. 15 lat, w ramach którego mają oni możliwość poznania czterech wybranych zawodów od strony praktycznej, poprzez wykonywanie określonych zadań w pracowniach i na warsztatach.

Pobyt w Studium Pedagogicznym dla Nauczycieli Zawodu w Oldenburgu pozwolił uczestnikom zapoznać się z ideą kształcenia nauczycieli, jaką realizuje się u naszego zachodniego sąsiada. Mieli oni możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla przyszłych nauczycieli zawodowych w branży mechanicznej, medycznej, opiekuńczej i technicznej. Zainteresowanie wzbudził program kształcenia przyszłych nauczycieli, obejmujący poza klasycznymi przedmiotami z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania oraz praktyk pedagogicznych także np. zajęcia dotyczące wprowadzania innowacji w szkole oraz udziału w prowadzeniu różnych działań służących rozwojowi szkoły.

W programie seminarium znalazło się ponadto miejsce na poznanie regionu: wycieczka z przewodnikiem po Aurich oraz wyjazd nad Morze Wattowe, połączony z wizytą w stacji ochrony fok. Dwa interesujące filmy oraz wykład pozwoliły uczestnikom wejrzeć w realia życia na wybrzeżu Morza Północnego oraz realizowane tam działania na rzecz ochrony środowiska i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Poza tym uczestnicy mieli okazję poznać historię i działalność Domu Europejskiego oraz uczestniczyć w dyskusji na temat aktualnych trendów politycznych w Niemczech.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili seminarium, podkreślając dobrą organizację, ciekawy program, zdobycie nowych doświadczeń, kontakt z żywym językiem niemieckim, a także możliwość poznania innych rozwiązań metodycznych oraz organizacyjnych. Podczas ewaluacji przedstawili kilka pomysłów dotyczących dalszej współpracy DODN z Domem Europejskim w zakresie doskonalenia nauczycieli zawodu, w tym nauczycieli języka niemieckiego zawodowego, które zostaną uwzględnione przy planowaniu kolejnych działań.

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.