Wydawnictwo

Polityka Jakości

Dolnośląskie Ścieżki (archiwalne)

 

Głównym celem działań naszej instytucji – Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – jest wszechstronne i wieloaspektowe wspieranie w pracy wszystkich Państwa Nauczycieli. Z troski o wciąż lepsze współdziałanie z Państwem, z której wynika cała nasza oferta, pragniemy zachęcić do korzystania z naszego pisma metodycznego dla nauczycieli pt. Dolnośląskie Ścieżki oraz innych publikacji metodycznych.

Pismo można wykorzystać w różnorodnych sytuacjach szkolnych. Adresatami tekstów są wszyscy nauczyciele pracujący na różnych etapach edukacyjnych, dlatego pismo rekomendujemy jako poradnik – przewodnik dla bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Teksty dotyczące poszczególnych powiatów Dolnego Śląska mogą ułatwiać planowanie i przygotowanie wycieczek szkolnych nauczycielom poszczególnych przedmiotów, wychowawcom klas, a także młodzieży, która często aktywnie włącza się w działania np. w roli „przewodników wycieczek”. Jej praca ma zatem walor typowo edukacyjny, ale także społeczny oraz interpersonalny.

Czasopismo jest także zbiorem scenariuszy różnych zajęć – typowych lekcji, edukacyjnych działań holistycznych (jak np. projekty) lub zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach działań kół zainteresowań. Można je wykorzystywać w opublikowanej postaci lub modyfikować na potrzeby własnego zespołu uczniów, gdyż są one propozycjami nauczycieli – praktyków, którzy je przetestowali podczas własnej pracy w szkole. Publikujemy oryginalne teksty nauczycielskie - to jedno z naszych działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, dlatego zachęcamy Państwa do czynnej współpracy z redakcją pisma!

Kolejnym walorem pisma jest publikacja bibliografii załącznikowych do poszczególnych zagadnień, co niewątpliwie ułatwi osobom zainteresowanym konkretną problematyką docieranie do pozycji źródłowych, zatem może ułatwić samokształcenie.

Podkreślamy fakt, że nasze pismo może wspomagać przygotowanie do konkursów, a zwłaszcza do kolejnych edycji zDolnego Ślązaka.

 

 

Oto układ treści publikowanych w piśmie metodycznym Dolnośląskie Ścieżki:

 

Rozdział I             

Nasze małe ojczyzny

Artykuły dotyczą wybranego powiatu dolnośląskiego. W Panoramie przedstawiamy wiedzę ogólną na temat rekomendowanej „małej ojczyzny”. Następnie zapoznajemy Czytelników z postaciami ważnymi dla konkretnego powiatu i całego regionu ( podrozdział Ludzie), a także uzyskają oni wiedzę o miejscach szczególnie ważnych w aspekcie historycznym lub turystycznym (ważne dla organizatorów wycieczek edukacyjnych! – podrozdział Miejsca). W Propozycjach zajęć publikujemy sprawdzone scenariusze różnych zajęć edukacyjnych związanych z  prezentowaną małą ojczyzną – przykłady lekcji, wycieczek,  projektów z edukacji regionalnej.

Rozdział II            

 Dolny Śląsk – edukacja regionalna

Teksty metodyczne przedstawiają różne zagadnienia z całego regionu. Proponujemy scenariusze zajęć regionalnych do wykorzystania w procesie nauczania różnych przedmiotów, np. języka polskiego, historii, geografii.

 

Rozdział III           

W wielkiej ojczyźnie – Polsce

Publikacje metodyczne wspomagają pracę nauczycieli różnych specjalności, np. wychowawców klas oraz poszczególnych przedmiotów w szerokim aspekcie obywatelskiego istnienia w wielkiej ojczyźnie (np. scenariusze edukacyjnych wycieczek literackich).

 

Rozdział IV          

W kręgu działań edukacyjnych

Znajdują się tu materiały metodyczne dla nauczycieli wychowawców i dydaktyków różnych przedmiotów szkolnych zebrane w działach takich jak np. Ku wartościom, Edukacja patriotyczna, Nauki ścisłe (w zależności od typu tekstów otrzymanych od Państwa Nauczycieli). Łączy je idea Dobre – bo dolnośląskie; chętnie opublikujemy ciekawe, dobre merytorycznie i niestereotypowe pomysły zajęć edukacyjnych przygotowanych przez Państwa Nauczycieli spoza naszego regionu!.

 

Rozdział V           

Refleksje edukacyjne

Proponujemy zbiór esejów, artykułów popularnonaukowych na tematy ściśle związane z szeroko pojętą edukacją (np. z pedagogiki, psychologii, dydaktyki).

 

Rozdział VI          

Vademecum kulturalne

Rekomendujemy w nim ciekawe pozycje dotyczące edukacji regionalnej w aspekcie nauczania przedmiotowego, edukacyjnie ważne zdarzenia i miejsca na mapie regionu.

Noty o autorach

Przedstawiamy w nich autorów tekstów zamieszczonych w konkretnym numerze pisma.

 

 

Dolnośląskie Ścieżki numer 23

Wersja elektroniczna - zobacz

Wersja darmowa dostępna tylko w postaci elektronicznej

Dolnośląskie Ścieżki numer 22

Wersja elektroniczna - zobacz

Wersja darmowa dostępna tylko w postaci elektronicznej

Dolnośląskie Ścieżki numer 21

Wersja elektroniczna - zobacz

Wersja darmowa dostępna tylko w postaci elektronicznej

Dolnośląskie Ścieżki numer 20

Wersja elektroniczna - zobacz

Wersja darmowa dostępna tylko w postaci elektronicznej

Dolnośląskie Ścieżki numer 19

Wersja elektroniczna - zobacz

Wersja darmowa dostępna tylko w postaci elektronicznej

Dolnośląskie Ścieżki numer 17/18

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 15/16

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 14

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 12

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 8/9

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 7

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 6

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


Dolnośląskie Ścieżki numer 3

Spis treści - zobacz

Przykładowe treści - zobacz


 

Zapisz

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.