SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dnia 19 marca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów i szkolnych koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz deklarujących chęć przystąpienia.

Uczestnicy konferencji i zaproszeni goście wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy wykład pt. „You are what you eat – jesteś tym co jesz” wygłosiła dr hab. Joanna Bajerska z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Omówiła ona podstawowe błędy żywieniowe najczęściej popełniane przez Polaków i ich negatywny wpływ na stan zdrowia oraz długość życia człowieka.

Drugi wykład pt. „Wspieranie działań szkól promujących zdrowie” wygłosiła Alina Ziewiec-Chlebosz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Omówiła ona działalność prozdrowotną szkół i przedszkoli w kontekście prawa oświatowego, szczególną uwagę poświęcając realizacji podstawy programowej i programom wychowawczo-profilaktycznym.

Małgorzata Grzelczyk, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu przedstawiła koncepcję i zasady tworzenia oraz rozwoju szkół promujących zdrowie. Omówiła kroki, które podejmuje koordynator szkolny po pisemnej deklaracji szkoły o chęci przystąpienia do sieci.

Lech Stempel nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, przedstawił kryteria przynależności do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz omówił procedurę nadawania wojewódzkiego certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie.

Z rąk wojewódzkiego koordynatora, Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie odebrała Marta Lutosławska, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. Przyznanie Certyfikatu potwierdza, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Osiągnięcia szkół, które uzyskały certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie” zaprezentowali dyrektorzy szkół w Szalejowie Górnym, Ocicach i Kruszynie.

Konferencję uświetniły występy dziecięcych grup ze szkół w Ocicach i Szalejowie Górnym.

SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1) SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)SPZ2018 (1)

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.