II SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

22 maja 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się II spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i pedagodzy.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów zewnętrznych, mianowicie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Poruszyli oni temat „Doradztwo zawodowe w perspektywie regionu Dolnego Śląska” oraz zaprezentowali usługi, jakie świadczy CIiPKZ we Wrocławiu.

Główną częścią przedsięwzięcia były 45-minutowe warsztaty: Chłopska Szkoła Biznesu, Collage i Brokering informacyjny - korzystanie z zasobów informacji zawodowych i narzędzi metodycznych MRPiPS, prowadzone przez Magdalenę Łukowską, Małgorzatę Sosnowicz, Agnieszkę Kuberacką i Ewę Godlewską - doradców zawodowych z CIiPKZ.

Profesjonalizm i duże doświadczenie zawodowe osób prowadzących warsztaty sprawiły, że przebiegały one bardzo dynamicznie i odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. Treści zajęć warsztatowych, w których brali udział, będą mogły być wykorzystane w bezpośredniej pracy z uczniami.

Nawiązywanie kontaktów, poznawanie nowych metod i form pracy z uczniami na rzecz ukierunkowania ich w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej to elementy funkcjonowania Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych. Małgorzata Reichel, koordynator dolnośląskiej sieci, przedstawiła wyniki przeprowadzonego na pierwszym spotkaniu badania na temat potrzeb doradców zawodowych. Okazało się, że najistotniejszą kwestią jest dzielenie się narzędziami diagnozy, materiałami dydaktycznymi, w tym multimedialnymi oraz bezpośrednia wymiana doświadczeń. Szybko znalazły się osoby, które zadeklarowały chęć zaprezentowania swoich dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego na następnym, trzecim już z kolei, spotkaniu.

Odbędzie się ono w następnym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w realizację szkolnych systemów doradztwa zawodowego.

20180522 11540920180522 11525720180522 11511220180522 105746

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.