Konferencje „Doradztwo zawodowe - wspólny cel”

Konferencje „Doradztwo zawodowe - wspólny cel”

          W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w dniach 15.10.2018 r. i 19.10.2018 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, w Filiach w Wałbrzychu i Jeleniej Górze odbyły się subregionalne  Konferencje „Doradztwo zawodowe - wspólny cel”.
Konferencje zorganizowane zostały przy współudziale Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie różnych instytucji wsparcia szkół i placówek w realizacji zadań  doradztwa zawodowego w szkole, więc wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele DODN, CIiPKZ DWUP, OHP i PPP.  W konferencjach wzięło udział ok. 90 uczestników - dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach/placówkach.

Program spotkania przewidywał w części wykładowej wystąpienia osób
z wymienionych instytucji, by pokazać ich działania statutowe na rzecz wspierania szkół  w realizacji doradztwa zawodowego.
W Wałbrzychu konferencję otworzyła Mariola Berg, Kierownik wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu, która podkreśliła rangę współpracy szkół z różnymi partnerami. W pierwszym wystąpieniu Małgorzata Reichel, konsultant DODN we Wrocławiu, Filii w Wałbrzychu, przedstawiła wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, oferowane przez wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli (konferencje, szkolenia, konsultacje i Dolnośląska sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych). Możliwości wsparcia ze strony Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przedstawił Daniel Wijas, Kierownik CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu, a zadania Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu zaprezentowała Pani Dyrektor Bożena Czech. O zaangażowaniu Powiatowej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu w działania wspierające szkoły w zakresie doradztwa zawodowego mówiła Ewa Perlik, doradca zawodowy poradni.

Druga część konferencji miała charakter dynamicznie prowadzonych warsztatów. Zajęcia z wykorzystaniem gier symulacyjnych na przykładzie Chłopskiej Szkoły Biznesu prowadziły Antonina Matiaszkiewicz i Agata Kaziuk, doradcy zawodowi CIiPKZ DWUP w Wałbrzychu, Zawody przyszłości - Ilona Janecka, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP w Świdnicy, Rozmowa doradcza w poradnictwie zawodowym - Ewa Perlik, doradca zawodowy PPP-P w Wałbrzychu, a warsztaty Planowanie ścieżki kariery zawodowej ucznia - Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu.

Konferencję w Jeleniej Górze otworzył Zygmunt Korzeniewski, nauczyciel konsultant jeleniogórskiej filii DODN we Wrocławiu.  Podobnie jak w Wałbrzychu, tak i w Jeleniej Górze wsparcie doradców zawodowych przez ośrodek doskonalenia nauczycieli omówiła Małgorzata Reichel,  a  przez CIiPKZ DWUP w Jeleniej Górze – Daniel Wijas, kierownik CIiPKZ DWUP w Jeleniej Górze.

Olga Jabłonko, Dyrektor CEiPM OHP w Jeleniej Górze, podjęła z kolei temat „Wsparcie placówek oświatowych przez jednostki OHP w zakresie doradztwa zawodowego”.  Zadania Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprezentowała Renata Szczepanik, doradca zawodowy PPP-P w Jeleniej Górze.

Warsztatową część konferencji poprowadzili: Anita Hladziak, doradca zawodowy CIiPKZ DWUP w Jeleniej Górze, Renata Bech oraz Patryk Stepnowski, doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Jeleniej Górze, Renata Szczepanik, doradca zawodowy PPP-P w Jeleniej Górze oraz Małgorzata Reichel, konsultant DODN.

Tematyka warsztatów były tożsama z przeprowadzonymi w Wałbrzychu i - jak wyniknęło z ankiet ewaluacyjnych - bardzo potrzebna w momencie, gdy zmieniły się rola i kształt doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach.  

Doradztwo zawodoweDoradztwo zawodowe1

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.