Bezpłatny grant DKO: Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w formie doskonalenia „Wpływ indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na efektywność procesu nauczania i uczenia się” (kod formy GKO 01/W) - szkolenie finansowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

1. Adresat: dyrektorzy i nauczyciele z 30 szkół podstawowych oraz 20 szkół ponadgimnazjalnych  z terenu województwa dolnośląskiego

2. Ilość osób do przeszkolenia :  1000 osób, w tym 50 grup 20-osobowych - - brak wolnych miejsc

3. Ilość godzin szkolenia: 12 ( w tym: 3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)

4. Terminy szkolenia: zostanie ustalony z dyrektorem  szkoły/ placówki oświatowej zgłoszonej do szkolenia

5. Kierownicy grup szkoleniowych: Anna Stodolna-Rybczyńska, Mirela Skaczyło, Joanna Kaczmarska, Halina Nawrotek, Elżbieta Zalewska-Pięta

6. Prowadzący szkolenie :  Paweł Łukaszewski, Danuta Buczek, Anita Mencel, Magdalena Frontczak, Aurelia Zajkowska

7. Miejsce szkolenia: siedziba szkoły/placówki oświatowej zakwalifikowanej na szkolenia


Uwaga: szkoły/ placówki oświatowe zakwalifikowane na szkolenia są zobowiązane zapewnić salę na terenie szkoły/placówki oświatowej do przeprowadzenia warsztatów

8. Forma realizacji szkolenia: warsztaty dla rad pedagogicznych

9. Koszt fory doskonalenia: szkolenie bezpłatne

10. kod GKO 01/Wzgłoszenie należy  przesłać do 20.09.2017 r. na e-mail dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym o zakwalifikowaniu szkoły/placówki oświatowej do udziału w ww. szkoleniu decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszenia/zamówienia szkolenia rady pedagogicznej do Działu Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu

W razie rezygnacji z ww. formy doskonalenia proszę o przesłanie pisemnej informacji na e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

11. Tematyka szkolenia: 

1. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? – wskazania metodyczne.
2. Wpływ emocji w procesie uczenia się i nauczania na zainteresowania, osiągniecia oraz zaangażowanie ucznia w procesie uczenia się.
3. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych stanów afektywnych (efektywna obserwacja).
4. Różnicowanie indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń wybitnie zdolny, ze specyficznymi trudnościami w nauce i uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym).
5. Diagnoza preferencji sensorycznych i dominującej półkuli u uczniów i nauczycieli jako efektywny kanał odbierania i przetwarzania informacji w procesie uczenia się (bazowy sensor: słuch, wzrok, kinetyka).

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.