BEZPŁATNT GRANT DKO: Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w formie doskonalenia „Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji formalnej na wszystkich poziomach edukacyjnych” (kod formy GKO 06/W) - szkolenie finansowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

1. Adresat: nauczyciele  ze  wszystkich  szkół podstawowych  (I i II  etap edukacyjny), gimnazjów (III etap edukacyjny) i szkół ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny)    województwa   dolnośląskiego,   którzy wdrażają   programowanie w edukacji formalnej

2. Ilość uczestników szkolenia: 2 grupy po 64 osoby (łącznie 128 osób)

3. Ilość godzin szkolenia: 18

4. Kierownik szkolenia: Przemysław Adamski

5. Prowadzący szkolenia: Sebastian Wasiołka, Marcin Kowalewski, Dariusz Kessel

6. Terminy szkolenia :

Grupa 1. – termin szkolenia: 12-13.10.2017 r. - brak wolnych miejsc

kod GKO 06/W/1;  zgłoszenie <<kliknij aby pobrać>>  należy przesłać do 05.10.2017 r.

na e-mail dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Grupa 2 – termin szkolenia: 16-17.11.2017 r. - brak wolnych miejsc

kod GKO 06/W/2;  zgłoszenie <<kliknij aby pobrać>> należy przesłać do 09.11.2017 r.

na e-mail dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

7. Czas trwania szkolenia: I dzień  8.00 - rejestracja

                                                              09.00-17.00

                                       II dzień 09.00-16.45

8. Koszt fory doskonalenia: Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia, nocleg
oraz wyżywienie.

 

9. Miejsce szkolenia : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym o zakwalifikowaniu do udziału w ww. szkoleniu decyduje kolejność wpływu formularza zgłoszenia do Działu Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu .

W razie rezygnacji z ww. formy doskonalenia proszę o przesłanie pisemnej informacji na e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

10. Forma realizacji szkolenia: wykład, warsztat, pokaz i prezentacja.

11. Tematyka szkolenia: 

1. Struktura nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego.

2. Jak realizować proponowaną podstawę kształcenia informatycznego

na każdym etapie edukacyjnym.

3. Pokaz i prezentacja min. czterech nowoczesnych narzędzi i aplikacji służących nauce

programowania.

4. Gra, jako narzędzie dydaktyczne w kontekście nauki programowania.

5. Programowanie, nie tylko na zajęciach komputerowych i informatyce

6. Metody rozwiązywania różnych rodzajów algorytmów, w tym algorytmów

matematycznych na każdym etapie edukacyjnym z wykorzystaniem różnych języków

programowania.

7. Jak uczyć różnych języków programowania?

8. I-II etap edukacyjny: omówienie minimum dwóch języków programowania

9. III-IV etap edukacyjny: omówienie minimum dwóch języków programowania.

10. Warsztaty dotyczące konstruowania różnych typów zadań/ćwiczeń (złożonych,

problemowych, nietypowych, niealgorytmicznych, logicznych) dla uczniów w zakresie

poszczególnych wymagań ogólnych

11. I-II etap edukacyjny: rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie

logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów

reprezentowania informacji, układanie i programowanie algorytmów

12. III-IV etap edukacyjny: Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie

logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów

reprezentowania informacji, układanie i programowanie algorytmów, organizowanie,

wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi,

rozwijanie kompetencji społecznych

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.