Informacja dla dyrektorów szkół

Miło nam jest Państwa poinformować, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o rodzinie w latach 2016-2019. Pierwsza edycja Olimpiady za nami (wzięło w niej udział ponad 2 tys. młodzieży). W bieżącym roku szkolnym motywem przewodnim Olimpiady będzie: „Jaka rodzina – taka przyszłość”.

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

W założeniu Olimpiada ma charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:

- eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru;

- eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;

- eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:

  • najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru;
  • w 2 części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie,
    której przedmiotem będzie: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Termin zawodów:

szkolnych: 8 XI 2017 r.; okręgowych: 28 II 2018 r.; centralnych: 12 IV 2018 r.

Z uwagi na to, że budżet przyznany na jej organizację jest bardzo ograniczony, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani Dyrektor / Pana Dyrektora o:

- powołanie Komisji Szkolnej (do 2 X 2017 r., przykładowy wzór Aktu powołania umieściliśmy w zakładce: Do pobrania, na stronie Olimpiady), której obowiązki są opisane w regulaminie Olimpiady; m.in.:

  • zgłoszenie właściwemu Komitetowi Okręgowemu (większość Komitetów jest powołana, trzy są w trakcie powoływania) uczestnictwa szkoły do I etapu (do 6 X 2016 r.)
  • przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady;
  • sprawdzenie testów uczestników wg dostarczonego klucza odpowiedzi;
  • ustalenie listy zespołów rekomendowanych do etapu okręgowego.

Liczymy na to, iż zaangażowanie Pani Dyrektor / Pana Dyrektora oraz nauczycieli zwiększy zainteresowanie młodzieży Olimpiadą i szkoła zgłosi w niej swoje uczestnictwo.
Z góry serdecznie dziękujemy za deklarację pomocy w przeprowadzeniu Olimpiady.

W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji (Grażyna Przasnyska - Przewodnicząca Komitetu Głównego, tel. 728 840 879; ks. dr Michał Tunkiewicz - Koordynator, tel. 604 289 236; e-mail: owor@uwm.edu,pl). Szczegółowe informacje dotyczące naszego przedsięwzięcia są umieszczane na www.uwm.edu.pl/owor/
i systematycznie będą uzupełniane. Zapraszamy do odwiedzania strony Olimpiady.

Organizator (w miarę pozyskanych środków) przewiduje atrakcyjne nagrody:

- dla finalistów nagrody książkowe lub rzeczowe;

- dla laureatów:

I nagroda - tygodniowy wyjazd do Chorwacji lub innego kraju
śródziemnomorskiego;

II nagroda - nagrody rzeczowe;

III nagroda - nagrody rzeczowe;

- dla nauczyciela (opiekuna) zwycięskiego zespołu.

Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia.

Serdecznie pozdrawiamy i już teraz zapraszamy na finał Olimpiady w kwietniu przyszłego roku do Olsztyna.

Przewodnicząca Komitetu Głównego - Grażyna Przasnyska 
Koordynator - Ks. dr Michał Tunkiewicz 
Dziekan Wydziału Teologii - ks. dr hab. Marek Żmudziński

INFORMACJA

dotycząca zakresu wiedzy i umiejętności

na etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie

w roku szkolnym 2017/18

Etap zawodów szkolnych polega na rozwiązaniu przez 2-osobowy zespół testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Opracowany test zostanie przekazany do szkół drogą elektroniczną zgodnie z harmonogramem.

Podczas I etapu należy wykazać się znajomością przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczącego w szczególności: małżeństwa i rodziny, możliwości pomocy osobom dotkniętych przemocą, praw i obowiązków dziecka. Przygotowując się do testu uczestnicy pogłębią wiedzę związaną z funkcjonowaniem rodziny, usystematyzują ją
w zakresie pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.

Zakres problematyki, na bazie której będzie opracowany test:

- macierzyństwo i ojcostwo;

- prawodawstwo dotyczące rodziny;

- formy, zasady i warunki zawarcia małżeństwa;

- prawa i obowiązki małżonków;

- prawa i obowiązki rodziców;

- prawa i obowiązki dziecka;

- przemoc w domu, profilaktyka, możliwości uzyskiwania pomocy;

- separacja i rozwód;

- adopcja i rodzina (piecza) zastępcza.

Bibliografia:

- Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
(Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
(Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

- Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996. (uzupełnienie)

- Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005.

Nauczycieli uprzejmie prosimy o zachęcenie młodzieży do udziału w zawodach szkolnych oraz pomoc w przygotowaniu się do nich. Szczegółowy regulamin, program
i harmonogram znajduje się na www.uwm.edu.pl/owor/.

Z góry Państwu dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w nasze przedsięwzięcie!

 Przewodnicząca Komitetu Głównego - Grażyna Przasnyska 
Koordynator - Ks. dr Michał Tunkiewicz

Informacja dotycząca organizacji przebiegu olimpiady na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Komitet Okręgowy reprezentują:

Małgorzata Grzelczyk – przewodnicząca malgorzata.grzelczyk@dodn.dolnyslask.pl   tel. 508 690 961

Maria Janowska – sekretarz  maria.janowska@dodn.dolnyslask.pl   tel. 508 691 174

Lech Stempel –członek   lech.stempel@dodn.dolnyslask.pl    tel. 508 691 118

Zgłoszenie udziału szkoły w olimpiadzie należy wysyłać na adres malgorzata.grzelczyk@dodn.dolnyslask.pl  lub listownie: DODN we Wrocławiu,
53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a

Pobierz:

Zgłoszenie udziału szkoły 

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.