Międzynarodowo w siedzibie DODN we Wrocławiu - konferencja Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy

Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się  15 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To spektakularne przedsięwzięcie miało związek z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień, funkcjonującym w regionie od 18. lat jako wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele tych instytucji, dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, pracownicy regionalnych i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, zainteresowani proponowana problematyką. Międzynarodowy pierwiastek wnieśli  zaproszeni goście z Rosji i Ukrainy.

         Merytoryczną część konferencji rozpoczął niezwykle ciekawy wykład prof. dr hab. Anny Brzezińskiej  Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. W kolejnym wystąpieniu pt. Dobra znajomość potrzeb i zainteresowań ucznia kluczem do jego sukcesu - inspiracje czytelnicze dzieci i młodzieży dr Robert Mertuszka, konsultant DODN we Wrocławiu, bronił odważnej tezy, że w dobie niskiego poziomu czytelnictwa nauczyciele muszą umieć rozmawiać z uczniami o książkach, które im towarzyszą w zdobywaniu życiowych doświadczeń. Ważną częścią konferencji było wręczenie Certyfikatów Szkół Wspierających Uzdolnienia. Otrzymały je: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach,  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, Szkoła Podstawowa w Malczycach oraz Publiczne Przedszkole w Malczycach. Dziewięć innych szkół i przedszkoli otrzymało przedłużenie posiadanych już certyfikatów na kolejne pięć lat.

         W drugiej części konferencji jej uczestnicy, w tym zagraniczni goście, dzielili się przykładami dobrych praktyk w zakresie wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Denis Rochev, przedstawiciel Leningradzkiego Obwodowego Centrum Rozwoju Twórczości i Uzdolnień Dzieci i Młodzieży Intelekt, szeroko omówił rosyjski system identyfikowania uzdolnień i dostosowywania do potrzeb uczniów zindywidualizowanej oferty edukacyjnej. Wyraził przekonanie, że z uczniem zdolnym musi pracować zdolny nauczyciel, wymagający systemowego wsparcia w postaci dostępu do specjalistycznych mistrzowskich  szkoleń. Mykola Siuravczyk, Prorektor Żytomierskiego Instytutu Obwodowego Instytutu Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, wyeksponował z kolei ukraińskim model oświaty, w którym dominuje elitarne myślenie o uczniowskich talentach. Niezwykle ciekawa była narracja Dariusza Cichego, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 105 we Wrocławiu, który opowiedział o realizacji indywidualnego programu nauki, adresowanego do ucznia wybitnie uzdolnionego matematycznie.

Przybyła na konferencję Wanda Gołębiowska, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, podkreśliła rangę międzynarodowego wydarzenia, podkreślając, że uzdolnieni uczniowie to ogromny kapitał społeczny i kulturowy, który wymaga przemyślanego wsparcia ze strony instytucji zainteresowanych jakością edukacji.

Halina Nawrotek, koordynator Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień, w syntetyczny sposób przedstawiła założenia pilotażowego Programu zDolny Ślązak w drodze po Nobla, który jeszcze w tym roku szkolnym ma być rozpoczęty z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wrocławskich wyższych uczelni oraz DODN we Wrocławiu. 

 

Materiały - prezentacje

 

DSWU2017 (7)DSWU2017 (1)DSWU2017 (2)DSWU2017 (3)DSWU2017 (4)DSWU2017 (5)DSWU2017 (6)

 

 

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.