DORADZTWO ZAWODOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 grudnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej, która adresowana była do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, trenerów, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradztwem zawodowym.

W konferencji udział wzięli m.in. Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Lilla Jaroń, Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dr Joanna Minta, Prodziekan ds. kształcenia, pedagog, doradca kariery, trener z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe na Dolnym Śląsku, dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele kadry z Ochotniczych Hufców Pracy, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i inne osoby zainteresowane zmianami i możliwościami doradztwa zawodowego.

Konferencję otworzyła Małgorzata Matusiak, Dyrektor Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Jerzy Więcławski, który w imieniu dr Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego powitał wszystkich uczestników konferencji.
Pierwsza część konferencji to wykłady i prelekcje zaproszonych gości. Dr Joanna Minta przedstawiła prezentację pn. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju kluczowych kompetencji kariery. Podczas swojej prelekcji omówiła procesy zmieniające świat, kluczowe umiejętności społeczeństwa niezbędne w przyszłości, wyzwania jakie stoją przed doradcami ale i przed osobami korzystającymi z porad doradców. Przedstawiła również propozycje zagadnień, jakie mogą być poruszane na zajęciach z doradztwa.
Jerzy Więcławski omówił, jak Województwo dolnośląskie wzmacnia potencjał szkolnictwa zawodowego. Zwrócił uwagę na projekty realizowane w placówkach edukacyjnych z funduszy unijnych ze wsparciem Samorządu Województwa, wspomniał zarówno o projektach już zrealizowanych, jak i tych, które obecnie są realizowane w placówkach edukacyjnych województwa dolnośląskiego.
W dyskusji głos zabrała również Lilla Jaroń, która omówiła działania podejmowane przez WUP na rzecz wspierania osób bezrobotnych oraz zaproponowała współpracę szkolnych doradców z doradcami, którzy pracują zarówno we Wrocławiu jak i w Powiatowych Urzędach Pracy.
Lech Stempel, Konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przedstawił problematykę Doradztwa jako wartości w wychowaniu. Na koniec pierwszej części konferencji Małgorzata Reichel, Konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Wałbrzychu zaprezentowała Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty, które poprowadzili Marcin Kuc na temat Multimedialne narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego, Aleksandra Skibińska, która przedstawiła zastosowanie Testu skłonności zawodowych Achtnicha, Elżbieta Lis, Agnieszka Krasnosielska-Wieliczko i Aleksandra Kubiszyn, które omówiły Narzędzia diagnostyczne stosowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a Aleksandra Jabłońska i Ewa Godlewska przedstawiły Metody pracy w tym narzędzia diagnostyczne w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Konferencję prowadziły Ewa Norkowska, Kierownik zespołu ds. kształcenia zawodowego Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Agnieszka Krupa, Konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Agnieszka Krupa

 

Pobierz prezentacje:

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.