Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku

Dyrektorzy Szkół województwa dolnośląskiego

                Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku. Dolnośląska Federacja Sportu będzie składała wniosek o koordynację programu w przyszłym roku we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Z zapisów konkursowych wynika, że będziemy mogli w województwie dolnośląskim realizować zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego w ponad 1100 grupach.

Program adresowany jest do uczniów dolnośląskich szkół wszystkich typów. Ma na celu umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej przez uczniów, w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych, pod opieką nauczyciela  prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Zajęcia będą mogły być prowadzone w okresie luty – listopad z częstotliwością 2 x w tygodniu w jednostkach 60 minutowych. Możliwa będzie realizacja 3 zajęć tygodniowo w uzasadnionych przypadkach.

W szkole mogą zostać stworzone maksymalnie 2 grupy  ćwiczebne składające się z minimum 15 uczestników w grupach jednorodnych wiekowo. Przy utworzeniu dwóch grup, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom ( muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). W przypadku szkół, w których w 2017 roku działały więcej niż dwie grupy, ich liczba może być utrzymana     w 2018 roku pod warunkiem nieprzekroczenia limitu zgłoszeń szkół.

Warunkami realizacji programu są:

  1. Zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji zajęć oraz niezbędnego sprzętu
  2. Wyznaczenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z każdą z grup, który zobowiąże się do rzetelnego ich przeprowadzenia oraz prowadzenia elektronicznego dziennika Programu i innych działań, które zawarte będą w umowie pomiędzy DFS i nauczycielem
  3. Prowadzenie zajęć w w/w okresie i zrealizowanie w nim 70 godzin zajęć

Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w kwocie 40 zł brutto za godzinę wypłacane będzie na podstawie umowy-zlecenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu z dołączonym obowiązkowo plikiem Excel. Prosimy przesłać je do dnia 8.01.2017 roku na adres: programy@dips.pl

Zgłoszenia dokonuje bezpośrednio jednostka w której realizowane będzie zadanie

Informujemy, że wysłaliśmy także pismo do organów prowadzących szkoły w których prosimy o pomoc w przeprowadzeniu Programu oraz dofinansowanie zadania w kwocie 50 zł rocznie za grupę. To dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na ubezpieczenie uczestników zajęć i OC prowadzących. 

Pobierz:

Założenia programu SKS 2018 <<kliknij aby pobrać>>

Zgłoszenie SKS 2018 <<kliknij aby pobrać>>

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.