UCZ SIĘ JĘZYKA SĄSIADA – REFLEKSJE POKONFERENCYJNE

Ponad stu uczestników wzięło udział 26 stycznia 2018 roku w konferencji
w ramach realizowanego w jeleniogórskiej Filii DODN projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada".

Wspomniany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W imieniu Małgorzaty Matusiak, Dyrektora DODN we Wrocławiu, zebranych powitała Jolanta Szwedowska Wicedyrektor DODN. W konferencji wzięło udział blisko sześćdziesięciu nauczycieli z Dolnego Śląska i Saksonii – uczestników projektu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: dr Stephan Meyer, Członek Parlamentu Kraju Związkowego Saksonia, Przewodniczący Rady Ekspertów „Wczesne Nauczanie Języków Sąsiadów w Saksonii”, Arnfried Schlosser, Kierownik Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Uwe Behnisch, Dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Bernd Schubert, Wicesekretarz Stanu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego – dra Tadeusza Samborskiego – reprezentował Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który również powitał gości i oficjalnie otworzył obrady. Konferencję zaszczycili ponadto radni Województwa Dolnośląskiego: Tytus Czartoryski i Jacek Pilawa. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu reprezentował starszy wizytator, Jan Kamiński. Wśród zebranych obecni byli także Paweł Domagała, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Jeleniej Górze, przedstawiciele Euroreginów: Nysa i Nysa – Szprewa-Bóbr, a także przedstawiciele uczelni, jednostek samorządu terytorialnego z obszarów objętych wsparciem projektu, organizacji pożytku publicznego oraz rodziców.

Wśród osób otwierających konferencję wymienić należy także partnera w projekcie – dr Reginę Gellrich, Dyrektora Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. Obrady poprowadziła Sabina Czajkowska-Prokop, współautorka projektu.

Podczas obrad zastanawiano się nad korzyściami, jakie przynosi znajomość języka i kultury sąsiada na obszarach przygranicznych. Wystąpienia kolejnych prelegentów pozwoliły uczestnikom odpowiedzieć sobie twierdząco na pytanie, czy języka sąsiada należy uczyć już w przedszkolu. 

Bardzo ciekawe wystąpienie „Inteligentna integracja – wyzwania dla edukacji przedszkolnej na dolnośląsko-saksońskim obszarze powiązań” przygotował dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Zwrócił on uwagę na możliwość stworzenia wspólnej koncepcji przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań, zwłaszcza, że bardzo młode pokolenia nie są obciążone polityką i historią. Zauważył także, jak wiele tracimy na styku granic, gdy nadal istnieją bariery językowe i kulturowe. Dr Ewa Wieszczeczyńska ze Szkoły Wyższej w Zittau/Görlitz zaprezentowała różne podejścia do kształcenia językowego w edukacji przedszkolnej. Podczas dyskusji niejednokrotnie uczestnicy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo promowania jednego dominującego modelu kulturowego, na przykład brytyjskiego. Podkreślono, że już od najmłodszych lat dzieci na obszarach pogranicznych powinny poznawać z różnych perspektyw języki kulturę kraju sąsiedniego. Takie rozwiązania służące rozwijaniu kompetencji interkulturowych dzieci przedszkolnych wdrażane są w Saksonii, co przybliżył uczestnikom konferencji Arnfried Schlosser, Kierownik Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi w Saksońskim Ministerstwie Edukacji.

Istotnym punktem była wymiana doświadczeń dyrektorów placówek po obu stronach Nysy, którzy od lat prowadzą współpracę z przedszkolami z kraju sąsiedniego. Z polskiej strony o swoich wieloletnich praktykach opowiedziała Joanna Konopka, Dyrektor MP nr 14 w Jeleniej Górze. Refleksją o współpracy z polskimi i czeskimi przedszkolami podzieliły się Dörte Koch i Dana Beilschmidt z przedszkoli „Kinderschloss Sonnenschein“ i „Schlumpfenhaus“ w Neißeaue.

W podsumowaniu dyrektor Jolanta Szwedowska podkreśliła, że działania, które dotąd realizowane są w ramach projektu, jak i kończąca się konferencja, potwierdzają, że „jesteśmy na wspólnym symbolicznym moście, prowadzącym do tego samego celu”, natomiast dyrektor Jerzy Więcławski i obaj radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zauważyli wielką otwartość, dobrą wolę, ogromne emocjonalne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu tej dużej konferencji odegrały wolontariuszki z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – studentki II i III roku filologii germańskiej: Dorota Dahrendorf, Agnieszka Przybylska, Magdalena Załoga i Agata Durajczyk, która wspomagały tłumaczy i organizatorów w ich pracy.

 

 

KonfJG1KonfJG2KonfJG3KonfJG4KonfJG5KonfJG6KonfJG7KonfJG8KonfJG9

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.