BADANIA FOKUSOWE

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu od wielu lat podejmuje działania zmierzające do tworzenia oferty doskonalenia dostosowanej do potrzeb środowiska oświatowego. Każdego roku Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania prowadzi badanie potrzeb edukacyjnych skierowane do dyrektorów oraz nauczycieli naszego regionu

Od dwóch lat proces rozpoznania potrzeb edukacyjnych jest poszerzony o wywiady grupowe – fokusowe, skierowane do dyrektorów wszystkich typów szkół województwa dolnośląskiego. W tym roku szkolnym przeprowadzono wywiady dla trzech grup dyrektorów:

  • branżowych szkół I stopnia i techników - 22.02.2018 r. – prowadząca Ewa Norkowska,
  • przedszkoli i szkół podstawowych – 27.02.2018 r. – prowadząca Małgorzata Lubańska,
  • liceów ogólnokształcących – 1.03.2018 r. – prowadząca Katarzyna Baeck-Kamińska.

      Każdy wywiad odbywał się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a. Wzięło w nim udział łącznie 35 dyrektorów wszystkich typów szkół.

         Uczestników każdego wywiadu witała, w imieniu Małgorzaty Matusiak, Dyrektora DODN we Wrocławiu, Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN we Wrocławiu. Wszystkie trzy spotkania rozpoczynały się wykładem zatytułowanym „Status zawodowy nauczyciela od 01.01.2018 r.”, który został  przygotowany oraz przedstawiony przez specjalistów nauczycieli – konsultantów DODN we Wrocławiu: Ewę Norkowską i Jana Lewandowskiego.

         Zaproszeni dyrektorzy w trakcie spotkania przekazali także wypełnione przez ich nauczycieli ankiety zawierające informacje na temat potrzeb edukacyjnych. Kwestionariusze ankiet zostały przygotowane przez członków Zespołu Planowania, Ewaluacji i Monitorowania.  Uzyskane tą drogą opinie nauczycieli stanowią cenny materiał badawczy oraz wzbogacą spostrzeżenia przekazane bezpośrednio przez dyrektorów szkół.

        Współpraca i zaangażowanie dyrektorów w badania fokusowe przeprowadzane przez DODN we Wrocławiu są ważnym elementem wypracowywania płaszczyzny porozumienia na rzecz rozwoju dolnośląskiej edukacji.

       Wywiady grupowe, zgodnie z założeniami, umożliwiły uzyskanie konkretnych informacji o potrzebach szkoleniowych dyrektorów, a także nauczycieli zatrudnionych w podległych im szkołach. Analiza zebranego materiału pozwoli określić główne obszary potrzeb szkoleniowych oraz warunki prowadzenia przez DODN we Wrocławiu form doskonalenia, które uczestnicy uznali za najdogodniejsze dla realizacji celów edukacyjnych. Pełna informacja dotycząca rozpoznania potrzeb edukacyjnych zostanie zawarta w raporcie opracowanym w kwietniu 2018 r. przez Zespołu Planowania, Ewaluacji i Monitorowania.

badania fokusowe (1)badania fokusowe (2)badania fokusowe (3)

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.