Bośniacy, Polacy i Kresy. Kolejna Konferencja z cyklu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”. Powiat Bolesławiecki

27 października 2014 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1 odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”, zainicjowana przez Radosława Mołonia, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, a zorganizowana przez Starostę Bolesławieckiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Fila w Jeleniej Górze.

Jej uczestnikami byli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych w powiecie bolesławieckim, bibliotekarze oraz licznie reprezentowani uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych. Celem tej konferencji, podobnie jak poprzednich, było szerokie propagowanie idei wychowania w duchu poszanowania tradycji i poznawania najbliższej przestrzeni kulturowej.
Uczestników powitał Starosta Bolesławiecki, Dariusz Kwaśniewski, który zwrócił uwagę na wielokulturowość regionu bolesławieckiego. Otwierając konferencję życzył jej odbiorcom „smacznych” tematów uprzednio prezentując książkę kucharską, która ilustruje różnorodność kulturową mieszkańców na tej ziemi. Moderatorem konferencji była Kierownik Filii DODN w Jeleniej Górze, Bogusława Bogucka, która podkreśliła, jak ważna jest odpowiedzialność za dziedzictwo, które otrzymaliśmy od naszych przodków.
Pierwszym prelegentem była dr Gordana Durdev-Malkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przygotowała wykład pt. „Bośniaccy Polacy. Kim są moi dziadkowie?”. Na Ziemi Bolesławieckiej po 1946 roku zamieszkało wielu reemigrantów z Bośni, którzy kolonizowali tamten region Europy od końca XIX wieku. Rekrutowali się głównie z Galicji. Wyjeżdżając do Bośni oczekiwali bardzo dobrych warunków do osiedlenia się i rozwoju. Ich życie w tamtej części Europy zaowocowało wymieszaniem się kultur: tej, którą przywieźli z tą, do której przybyli. W toku reemigracji i życia bośniackich Polaków już na Ziemi Bolesławieckiej nastąpiło przeniesienie kultury, tradycji i zwyczajów będących asymilacją wielu tradycji. Wykładowczyni określiła ten stan mieszkańców powiatu bolesławieckiego następująco: „Czują się i tu, i tam. Mają dwa serca, nie podzielone, ale pomieszane”. Czują się i Bośniakami, i Polakami. Szczególnie jest to widoczne w niektórych miejscowościach, które pielęgnują obie tradycje. Mamy więc Święto Pieczenicy w Gościszowie, kociołek bałkański, pitę czy rakiję obok polskich zwyczajów i obrzędów.
Ten zajmujący wykład przerywany był tańcami: bośniackim, ukraińskim, śląskim i polski oberkiem. Bardzo interesująco wyglądał taniec bośniacki, ponieważ odbywał się bez muzyki i był stymulowany jedynie rytmem kroków wykonywanych przez tancerzy oraz brzęczących ozdób w strojach dziewcząt. Wszystkie tańce zostały wykonane przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej.
Kolejny prelegent, dr Robert Mertuszka z DODN we Wrocławiu, zaprezentował temat „Jak startowali w nowe życie (850 – 1500). Opowieści, których nie da się włożyć do jednego worka, czyli o transmisji pokoleniowej mieszkańców Bolesławca i okolic”. Swoje wystąpienie oparł na znaczeniu słowa dziś kojarzonego zbyt jednoznacznie – kresy. Definicję zaczerpniętą z poematu Wincentego Pola, rozumianą w dużym uproszczeniu jako tereny bardzo odległe od serca Rzeczypospolitej, miejsca mitycznego, przeciwstawił definicji współcześnie, szeroko rozumianego słowa „kresy” jako ziemi utraconej. Przybywając na tzw. Ziemie Odzyskane „Kresowiacy” przywieźli ze sobą tradycję, kulturę, obyczaje, wiarę, religię. Zastali tu obcą im architekturę, religię, obcy pejzaż i kulturę materialną. Nie zawsze byli skłonni to „nowe” zaakceptować. Udało im się połączyć oba światy – obcy ze znanym, oswojonym poprzez asymilację wielu kultur. Prelegent zwrócił również uwagę na znaczenie kontynuacji treści kulturowych. To zadanie nauczycieli, ale i pokolenia średniego. Nie można dopuścić do zerwania transmisji pokoleniowej pomiędzy generacją odchodzącą, tą która tutaj zamieszkała po wojnie z pokoleniem wstępującym – młodzieżą. To jest zadaniem szkoły.
Spotkanie podsumował Starosta Dariusz Kwaśniewski oraz Bogusława Bogucka.
W czasie Konferencji Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz poczęstunek.

   

   

   

   

   

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.