Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu”

W dniach 3 - 4 grudnia 2015 r. w gmachu dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu".  Jego organizatorami były Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wspomniana Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zaś odbiorcami - dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Dwudniowe seminarium prowadziła Pani Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN we Wrocławiu. Rozpoczynając obrady, serdecznie przywitała zaproszonych gości i zaprosiła do zabrania głosu Pana Jerzego Więcławskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,  Pana prof. dr. hab. Roberta Kwaśnicę, Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Panią dr Jolantę Mintę, Prodziekan ds. kształcenia w DSW oraz Panią Beatę Pawłowicz, Dolnośląską  Kurator Oświaty.

Pierwszy wykład pt. „Czym jest empowerment?" wygłosiła Pani prof. dr hab. Joanna Kruk - Lasocka. W swoim wystąpieniu  mocno podkreśliła, jak ważne jest włączenie uczniów niepełnosprawnych do wszystkich działań podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe na rzecz ich pełnego rozwoju osobistego i społecznego. Zasygnalizowała, że celem procesów upełnomocniających jest osiągnięcie stanu, w którym osoby z deficytami mogą mieć indywidualną i kolektywną kontrolę nad własnym życiem, mogą realizować swoje plany i osiągać zamierzone cele. Jest to możliwe dzięki poczuciu wartości własnej, poczuciu sprawczości - wpływu na swoje życie, w tym karierę edukacyjną.

Drugi wykład „Edukacja włączająca - możliwości i ograniczenia" wygłosiła Pani  prof. zw. dr hab. Małgorzata  Sekułowicz. Odnosząc się do polskiego prawa oświatowego podkreśliła konieczność współpracy nauczycieli szkół masowych i szkół integracyjnych ze specjalistami  pracującymi w szkołach i placówkach specjalnych oraz pracownikami  naukowymi uczelni zajmujących się pedagogiką specjalną.

Po części teoretycznej przyszła kolej na aktywizujące warsztaty. Odbyły się one w sześciu grupach, przy czym założeniem organizatorów było, by każdy z uczestników wziął udział w trzech różnych panelach warsztatowych. Każdy z nich miał odrębny charakter i skupiał się wokół wyznaczonej tematyki. Warsztaty były prowadzone przez pracowników naukowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy organizacyjnym wsparciu konsultantów DODN.

W trzech cyklach odbyły się następujące warsztaty:

1.      Indywidualizacja nauczania w szkołach realizujących edukację włączającą, programy nauczania - wymiana dobrych praktyk" (moderatorzy: mgr Agnieszka  Sekułowicz, DSW, mgr Ewa Wierbiłowicz, DODN);

2.       „Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole wspierającej uzdolnienia?"(moderatorzy: dr Bożena Bartosik, DSW, mgr Bogusława Bogucka, DODN);

3.      „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole wspierającej uzdolnienia?"  (moderatorzy: prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, DSW; mgr Halina Nawrotek, DODN);

4.      „Jak pracować z uczniem z dysfunkcją wzroku w szkole wspierającej uzdolnienia?" (moderatorzy: dr Dariusz Rutkowski, DSW, mgr Krystyna Pac – Marcinkowska, DODN);

5.      „Jak pracować z uczniem z dysfunkcją słuchu w szkole wspierającej uzdolnienia?" (moderatorzy: prof.zw. dr hab. Aniela Korzon, DSW, mgr Małgorzata Lubańska, DODN);

6.      „Jak rozpoznawać dotąd nierozpoznane specjalne potrzeby edukacyjne?" (moderatorzy: prof. dr hab. Joanna Kruk – Lasocka, DSW, dr Joanna Kaczmarska, DODN).

Warsztaty, z krótkimi przerwami na kawę, herbatę, obiad, trwały do godziny 18.00 i miały bardzo dynamiczny przebieg.

W drugim dniu seminarium odbyła się prezentacja wyników i wniosków z pracy  sześciu grup  warsztatowych. Wyniki koncepcyjnej pracy grup okazały się bardzo interesujące,  dały organizatorom przekonanie, że temat seminarium był trafiony, poruszył problematykę niezwykle ważną  w obszarze kreowania przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dla każdego ucznia, w tym ucznia z różnego typu niepełnosprawnościami. Uczestnicy w już nieformalnych rozmowach przyznawali, że myślenie o uczniach z dysfunkcjami jest pełne stereotypów, które należy wyeliminować, by edukacja włączająca, empowerment naprawdę się zadziały i stały się nie innowacją pedagogiczną, a normą w polskiej szkole. Wielu nauczycieli eksponowało, że dzięki warsztatom  będą aktywniej włączali się w proces upodmiotowienia i uwłasnowolnienia  osób niepełnosprawnych  oraz edukacji „pełnosprawnych" uczniów na rzecz rozumienia potrzeb drugiego człowieka, który musi pokonać wiele barier różnego typu, by współuczestniczyć w życiu społecznym i rozwijać się na miarę indywidualnych możliwości.

W zajęciach warsztatowych brało udział troje gości z Dolnej Saksonii, którzy - dzięki świetnej pracy Pań Sabiny Czajkowskiej-Prokop i Ewie Engel - mogli zapoznać się z polskimi doświadczeniami w zakresie pracy z uczniem z deficytami i podzielili się przykładami dobrych praktyk z swojego regionu Niemiec.

Międzynarodowe seminarium było też czasem wykorzystanym na pokazanie działań Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień oraz  Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i uroczyste wręczenie trzem dolnośląskim szkołom Certyfikatów Szkół Wspierających Uzdolnienia. Certyfikaty wręczyli: Pan Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Pani Małgorzata Matusiak, Dyrektor DODN we Wrocławiu. Jednocześnie aż 21 szkół otrzymało certyfikaty, przedłużające ich funkcjonowanie w DSSWU. Pani Halina Nawrotek, koordynator Zespołu DCWU, w krótkim wystąpieniu potwierdziła projakościowe działania na rzecz wspierania zainteresowań oraz  uzdolnień uczniów w szkołach należących do  dolnośląskiej „rodziny szkół wspierających uzdolnienia".

Pani Jolanta Szwedowska, ogłaszając zakończenie seminarium, poprosiła o zabranie głosu Panią  Małgorzatę Sekułowicz i Pana  Jerzego Więcławskiego. Pani  profesor podziękowała wszystkim za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie konferencji, wyraziła nadzieję, że treści seminarium znajdą odzwierciedlenie w praktyce szkolnej. Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UM jeszcze raz podkreślił rangę podjętej problematyki oraz  zasygnalizował, że jest ona jednym z priorytetów lokalnej polityki oświatowej.

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.