ELEMENTY KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ ( METODA DENNISONA) JAKO METODY WSPIERAJĄCEJ PROCES UCZENIA SIĘ. WARSZTATY D37/L

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w 15 - godzinnym kursie doskonalącym nt. „Elementy kinezjologii edukacyjnej (metoda Dennisona), jako metody wspierającej proces uczenia się”, (kod formy D 37/L).

Odpłatność za ww. kurs wynosi: 150,00 zł/os.

Termin szkolenia: 30.11.2016 r. godz. 15:00  - 17:30   (I spotkanie);

 03.12.2016 r. godz. 09:30  - 14:10    (II spotkanie);

 10.12.2016 r.  godz. 09:30  - 14:10    (III spotkanie);

                                

Miejsce szkolenia: Nowa siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski

 

Osoba prowadząca: Anna Stodolna-Rybczyńska, tel. 508 691 089           

e-mail:  anna.stodolna@dodn.dolnyslask.pl

 

Tematyka szkolenia: Sposoby nabywania i utrzymywania wiedzy – proces uczenia się. Zestaw ruchów integracyjnych, które usprawniają proces uczenia się – gimnastyka mózgu. Wpływ stresu na uczenie się. Jak się uczymy. Doświadczenia sensoryczne. Określenie indywidualnego stylu uczenia się. Co hamuje uczenie się. Twój największy skarb – mózg. Zestawienie różnic pomiędzy półkulami mózgu. Historia kinezjologii edukacyjnej. Wymiary ciała i poziomy mózgu. Ćwiczenia przekraczające środkową linię ciała. Ćwiczenia rozciągające mięśnie. Ćwiczenia zwiększające energię. Ćwiczenia zwiększające motywację. Korzyści wynikające ze stosowania metody.

Aby wziąć udział w kursie konieczne jest wypełnienie: „Formularza zgłoszenia w formie doskonalenia<<kliknij aby pobrać>> ,„Karty Uczestnictwa”<<<kliknij aby pobrać>>>. Wymienione dokumenty należy wypełnić (czytelnie), podpisać (własnoręcznym podpisem) i skan przesłać e-mailem na adres: dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona,  decyduje  kolejność zgłoszeń.

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.