Konferencja o polsko-czeskim pograniczu

7 i 8 maja 2015 roku odbyła się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dwudniowa konferencja pt. „Czechy i relacje polsko-czeskie w polskiej szkole".

Jej uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Náchodzie, drugi zaś w Bożkowie. Konferencję rozpoczęła Małgorzata Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, która przywitała zaproszonych gości, a wśród nich: Janusza Marszałka, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, Małgorzatę Medyk, Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz Jana Birke, Burmistrza Náchodu. Konferencję otworzyła Małgorzata Medyk, która krótko przedstawiła historyczne źródła powstania euroregionów polsko-czeskiego pogranicza, wyeksponowała aktywność Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej w postaci realizowanych projektów bilateralnych. Wyraziła nadzieję, że nowy okres programowania przyczyni się w jeszcze większym stopniu do rozwoju współpracy między Polską i Czechami na terenach przygranicznych. Skierowała podziękowania do Jana Birke, Burmistrza Nachodu, gospodarza pierwszego dnia konferencji, który - jako polityk - mocno angażuje się w budowanie więzi między miastami po obu stronach granicy.
Wykład inauguracyjny wygłosił Paweł Skrzywanek, członek Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, który - odnosząc się do swoich doświadczeń z przeszłości - interesująco przedstawił okres kształtowania się współpracy między polskimi i czeskimi oraz słowackimi opozycjonistami. Następnie Jolanta Rojewska, nauczyciel konsultant wałbrzyskiej filii DODN, w wykładzie pt. „Co nas łączy, co nas dzieli" odniosła się do stereotypów utrwalonych w świadomości Polaków i Czechów z obszaru języka i szeroko pojętej kultury. Jan Birke, Burmistrz Nachodu i Jacek Kowalczyk, Zastępca Burmistrza Dusznik-Zdroju, naprzemiennie eksponowali wspólnie realizowane zadania na rzecz dobrej współpracy władz lokalnych i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
Po przerwie kawowej Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu, przedstawiła w wystąpieniu „Akcent@com - wzajemne poznawanie gwarancją współpracy" trwałe i tzw. miękkie rezultaty realizacji projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z euroregionów Pradziad, Glacensis, Silesia, Nysa, Beskidy, Śląsk Cieszyński.
Dobre praktyki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu zaprezentowali dyrektorzy współpracujących ze sobą szkół: polskiej - Józef Kochniarczyk z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie i czeskiej - Dawid Hanuš ze Středni Odborná Škola Sociálni-Evangelická Akademie w Náchodzie.
Po obiedzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc w Náchodzie, m.in. zabytkowego neorenesansowego Ratusza - siedziby Rady Miejskiej oraz Zamku. Na uczestników konferencji czekała jeszcze kolejna niespodzianka - obejrzenie pokazu sztucznych ogni z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Następnego dnia obrady odbywały się już po polskiej stronie, w budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Otwarcia drugiej części konferencji dokonał Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a do grona zaproszonych gości dołączyli ponadto Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz Adrianna Mierzejewska, Wójt Gminy Nowa Ruda. Najbliższe godziny wypełnione były niezwykle interesującymi wykładami dotyczącymi historii i kultury naszego południowego sąsiada. Uczestnicy konferencji kolejno wysłuchali wystąpień: „Spotkania z Václawem Havlem" Juliana Golaka, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, „Polacy i Czesi na Pograniczu" dr. Grzegorza Studnickiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Polacy i Czesi w monarchii habsburskiej" prof. dr. hab. Damiana Szymczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Czeskie herby i pieczęcie" dr. Romana Stelmacha z Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz „Kuchnia czeska" Huberta Krecha ze Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój" w Krosnowicach. Całość moderował dr Ryszard Gładkiewicz, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, który szerzej wypowiedział się na temat przewodni konferencji „Czechy i relacje polsko-czeskie w polskiej szkole" oraz dokonał podsumowania przedsięwzięcia. Na zakończenie dwudniowych obrad o głos został poproszony Dyrektor Jerzy Więcławski, który podziękował organizatorom konferencji, podkreślił jej merytoryczny aspekt i zachęcił uczestników do pogłębiania dobrych relacji międzysąsiedzkich z Czechami.

 

SAM 1735SAM 1749SAM 1756SAM 1762SAM 1768SAM 1811SAM 1825SAM 1832SAM 1844SAM 1846SAM 1847SAM 1857SAM 1870SAM 1883SAM 1838SAM 1874

7 i 8 maja 2015 roku odbyła się  z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dwudniowa konferencja pt. „Czechy i relacje polsko-czeskie w polskiej szkole”.  Jej uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych województw  dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w Náchodzie, drugi zaś w Bożkowie. Konferencję rozpoczęła Małgorzata Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, która przywitała zaproszonych gości, a wśród nich: Janusza Marszałka, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, Małgorzatę Medyk, Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz Jana Birke, Burmistrza Náchodu. Konferencję otworzyła Małgorzata Medyk, która krótko przedstawiła historyczne źródła powstania euroregionów polsko-czeskiego pogranicza, wyeksponowała aktywność Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej w postaci realizowanych projektów bilateralnych. Wyraziła nadzieję, że nowy okres programowania przyczyni się w jeszcze większym stopniu do rozwoju współpracy między Polską i Czechami na terenach przygranicznych. Skierowała podziękowania do Jana Birke, Burmistrza Nachodu, gospodarza pierwszego dnia konferencji, który - jako polityk - mocno angażuje się w budowanie więzi między miastami po obu stronach granicy.

Wykład inauguracyjny wygłosił Paweł Skrzywanek, członek Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, który - odnosząc się do swoich doświadczeń z przeszłości  - interesująco przedstawił okres kształtowania się współpracy między polskimi i czeskimi oraz słowackimi opozycjonistami. Następnie Jolanta Rojewska, nauczyciel konsultant wałbrzyskiej filii DODN, w wykładzie pt. „Co nas łączy, co nas dzieli” odniosła się do stereotypów utrwalonych w świadomości Polaków i Czechów z obszaru języka i szeroko pojętej kultury. Jan Birke, Burmistrz Nachodu i Jacek Kowalczyk, Zastępca Burmistrza Dusznik-Zdroju, naprzemiennie eksponowali wspólnie realizowane zadania na rzecz dobrej współpracy władz lokalnych i  mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.

Po przerwie kawowej Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu, przedstawiła w wystąpieniu „Akcent@com - wzajemne poznawanie gwarancją współpracy” trwałe i tzw. miękkie rezultaty realizacji projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z euroregionów Pradziad, Glacensis, Silesia, Nysa, Beskidy, Śląsk Cieszyński.

Dobre praktyki edukacyjne na polsko-czeskim pograniczu zaprezentowali dyrektorzy współpracujących ze sobą szkół: polskiej - Józef Kochniarczyk z Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie i czeskiej - Dawid Hanuš ze Středni Odborná Škola Sociálni-Evangelická Akademie w Náchodzie.

Po obiedzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc w Náchodzie, m.in. zabytkowego neorenesansowego Ratusza - siedziby Rady Miejskiej oraz Zamku. Na uczestników konferencji czekała jeszcze kolejna niespodzianka - obejrzenie pokazu sztucznych ogni z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Następnego dnia obrady odbywały się już po polskiej stronie, w budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. Otwarcia drugiej części konferencji dokonał Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, a do grona zaproszonych gości dołączyli ponadto Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD oraz Adrianna Mierzejewska, Wójt Gminy Nowa Ruda. Najbliższe godziny wypełnione były niezwykle interesującymi wykładami dotyczącymi historii i kultury naszego południowego sąsiada. Uczestnicy konferencji kolejno wysłuchali wystąpień: „Spotkania z Václawem Havlem” Juliana Golaka, Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, „Polacy i Czesi na Pograniczu” dr. Grzegorza Studnickiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Polacy i Czesi w monarchii habsburskiej” prof. dr. hab. Damiana Szymczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Czeskie herby i pieczęcie” dr. Romana Stelmacha z Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz „Kuchnia czeska” Huberta Krecha ze Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój” w Krosnowicach. Całość moderował dr Ryszard Gładkiewicz, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, który szerzej wypowiedział się na temat przewodni konferencji  „Czechy i relacje polsko-czeskie w polskiej szkole” oraz dokonał podsumowania przedsięwzięcia. Na zakończenie dwudniowych obrad o głos został poproszony Dyrektor Jerzy Więcławski, który podziękował organizatorom konferencji, podkreślił jej  merytoryczny aspekt i zachęcił uczestników do pogłębiania dobrych relacji międzysąsiedzkich z Czechami.

 

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.