Archiwum


Działania zrealizowane: wrzesień 2012 r. - grudzień 2012 r.

-       Fachowe konsultacje - spotkanie robocze z firmą uczniowską w Görlitz (Augustum-Annen-Gymnasium) 18.09.2012 r. w Görlitz; Łącznie 14 uczestników. Temat konsultacji „Obowiązki dotyczące publikacji i promocji".

-       Fachowe konsultacje - spotkanie robocze z firmą uczniowską ze Zgorzelca (Liceum im. Braci Śniadeckich) 19.09.2012 r. w Zgorzelcu; Łącznie 25 uczestników. Temat konsultacji „Obowiązki dotyczące publikacji i promocji".

-       Podróż edukacyjna dla saksońskich i dolnośląskich nauczycieli i mentorów 20­22.09.2012 r. w Kotlinie Jeleniogórskiej. Głównym celem podróży edukacyjnej był trening interkulturowy dla nauczycieli w obszarze pracy projektowej (działania informacyjne i publikacja informacji). Podróż była powiązana ze zwiedzaniem miejsc historycznych w Kotlinie Jeleniogórskiej - „Kotlinie Pałaców i Ogrodów", jednym z najstarszych i najciekawszych krajobrazów kultury w Europie.

-       Spotkanie robocze firm uczniowskich z Hoyerswerdy, Lubania, Bolesławca, Zgorzelca i Goerlitz (połączone z warsztatami) w dniu 09.10.2012 r. w Biurze Koordynacyjnym Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz. Łącznie 25 uczestników. Temat: Praca w międzynarodowym projekcie, prezentacja projektu, prezentacja firmy uczniowskiej oraz obowiązek informacji i promocji projektu (internet i tablica informacyjna w szkole).

-       Hospitacje uczniowskie w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu w terminie 8-9.11.2012 r. Konsulatcje fachowe z pracownikami Konsulatu Generalnego: referat prasowy i referat kultury - pani I. Kurasz, pan R. Sachs. Łącznie 41 uczestników z Dolnego Śląska i Saksonii.

-       Przygotowanie i przeprowadzenie programu artystycznego w ramach „Polsko-niemieckiej Sceny Talentów" w trakcie otwarcia wystawy przez uczniów z firm uczniowskich w Görlitz, Zgorzelcu i Bolesławcu. Otwarcie wystawy „Miasto i jego obywatele. Görlitz - Zgorzelec 1945 - 1989", Miejski Dom Kultury Zgorzelec w dniu 05.12.2012 r.

 

-   Konzert w ramach „polsko-niemieckiej Sceny Talentów" w dniu 06.12.12 r. w Lubaniu (Dolny Śląsk)

-       Prezentacja projektu przez uczniów z saksońskich i dolnośląskich firm uczniowskich na FocusFestiwal od 07-09.09.2012 r. w Görlitz: w dniu 07.09.2012 r. prezentacja filmu dokumentalnego BOOMFest 2012; w dniu 08.09.2012 r. stoisko informacyjne w trakcie festiwalu prowadzone przez uczniów z Saksonii i Dolnego Śląska - prezentacja projektu EWT „InterKulturManagement"; scena Open Air -prezentacja talentów: występy uczniów w ramach niemiecko-polskiej „Sceny Talentów".

-       Prezentacja projektu „InterKulturManagement", „Zivilcourage" und „Lehrerfachnetzwerk"Saksońskiej Agencji Oświatowej przez pana Tomasza Jaśków na konferencji „Uczenie się przez całe życie", która koordynowana była przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Konferencja przeznaczona dla dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących, samorządu lokalnego i władz oświatowych, 27.09.2012 r. we Wrocławiu.

-       Prezentacja projektu „InterKulturManagement", „Zivilcourage" und „Lehrerfachnetzwerk" Saksońskiej Agencji Oświatowej przez pana Tomasza Jaśków na IV. Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Zarządzanie kapitałem społecznym szkoły w aspekcie rozwijania uzdolnień". Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.   Konferencja   przeznaczona   dla   dyrektorów   szkół, nauczycieli,

przedstawicieli organów prowadzących, samorządu lokalnego i władz oświatowych, 15-16.11.2012 r. Wałbrzych (Dolny Śląsk).

-       Prezentacja projektu „InterKulturManagement", „Zivilcourage" und „Lehrerfachnetzwerk" Saksońskiej Agencji Oświatowej w trakcie konferencji „Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej 2012-2013" (Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast), 22.11.2012 r. w Ernst-Reuter-Haus, Berlin.

-       Posiedzenie grupy roboczej „Publiczna edukacja szkolna z uwzględnieniem wczesnoszkolnych aspektów współdziałania w zakresie współpracy edukacyjnej nimiecko-polskiej komisji rządowej" w dniu 28.11.2012 r. w Biurze Koordynacyjnym Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz. Prezentacja projektów „InterKulturManagement", „Zivilcourage" und „Lehrerfachnetzwerk" przez panią Kingę Hartmann-Wóycicką i pana Tomasza Jaśków.Uczniowie organizują polsko-niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej


Informacja prasowa z dnia 04.01.2012r. 


Uczniowie organizują polsko-niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej 

30 polskich i niemieckich uczniów spotka się podczas trzydniowych warsztatów w Zgorzelcu w dniach 11-13.01.2012 w celu przygotowania festiwalu, który odbędzie się w czerwcu 2012 r. w Zgorzelcu i Görlitz. Punktem kulminacyjnym warsztatów będzie koncert organizowany przez uczniów z liceum im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu dla zaproszonych gości z Polski i Niemiec oraz kolegów i koleżanek. Koncert odbędzie się w MDK w Zgorzelcu. 

Warsztaty są częścią projektu EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej „InterKulturManagement“. W ramach projektu powstała w regionie przygranicznym Dolny Śląsk – Saksonia sieć firm uczniowskich, które wspólnie planują i organizują imprezy kulturalne dla młodzieży. Podczas kilkudniowych warsztatów poświęconych zagadnieniom z dziedziny zarządzania kulturą uczniowie uczestniczą w szkoleniach, które prowadzą profesjonalni trenerzy z Krakowa oraz Berlina. Wspólnym celem wszystkich sześciu firm uczniowskich uczestniczących w projekcie jest organizacja 1 czerwca 2012 r. polsko-niemieckiego Festiwalu Kultury Młodzieżowej w Zgorzelcu i Görlitz.

Warsztaty w Zgorzelcu są szóstymi z kolei warsztatami organizowanymi w ramach projektu „InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w saksońskich i dolnośląskich szkołach”. Tematyka dotychczasowych warsztatów zrealizowanych już w Zgorzelcu, Lubaniu, Bolesławcu, Görlitz, Hoyerswerdzie i Niesky obejmowała zagadnienia związane z planowaniem finansów, pozyskiwaniem sponsorów, ustalaniem programu imprez kulturalnych, prowadzeniem negocjacji z artystami oraz zagadnienia interkulturowe, związane z pracą w międzynarodowych zespołach. Stałym elementem warsztatów są koncerty organizowane przez firmy uczniowskie w ramach „Sceny Talentów“. Organizując samodzielnie koncerty uczniowie udowodnili już wielokrotnie swoje umiejętności i profesjonalizm.

Obecnie uczniowie planują wspólny polsko-niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej. Tematem warsztatów w Zgorzelcu jest ustalenie programu oraz opracowanie planu finansowego i logistycznego festiwalu. Występ na festiwalu zagwarantowali już sobie laureaci koncertów zrealizowanych w ramach „Sceny Talentów”.

Koncert w Miejskim Domu Kultury jest imprezą szkolną i tym samym niepubliczną. Jednakże przedstawiciele prasy są bardzo mile widziani zarówno podczas koncertu, jak i na warsztatach, które odbędą się także w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.


Projekt jest finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.


Szczególowych informacji na temat warsztatów udzieli Państwu:

Tomasz Jaśków Kierownik projektu

Biuro Koordynacyjne Projektów EWT Saksońskiej Agencji Oświatowej

Konsulplatz 1, 02826 Görlitz

Tel: 0049 3581-76469-8

e-mail: tomasz.jaskow@schulen.sachsen.de