Szanowni Państwo Dyrektorzy i Liderzy z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, jako Grantobiorca drugiej edycji projektu „ Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska.

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z  doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń, uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest.

Celem projektu jest, przygotowanie nauczycieli do kompleksowego wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy i nabycia umiejętności korzystania z różnych e-zasobów, w taki sposób, aby TIK na stałe zagościł w ich pracy dydaktycznej.

Szkolenia odbywają się  zdalnie za pomocą Office 365 – Teams w następujących w grupach przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmiotów  humanistycznych
 • matematyczno-przyrodniczej
 • przedmiotów artystycznych
 • informatyki
 • kadry zarządzającej

Do projektu zgłaszają się szkoły, a osobą zgłaszającą jest dyrektor.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, otrzymuje wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału dla nauczyciela:

 • Zdobędzie wiedzę o różnorodnych e-zasobach i nauczy się, jak wykorzystywać je w pracy nauczyciela.
 • Będzie wiedział jak pracować w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu kompetencji cyfrowych.
 • Będzie umiał bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym.
 • Dostanie dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter.
 • Nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć.
 • Będzie stosował aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Dostęp do konsultacji z trenerami.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcja: Enter na zDolny Śląsk”

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji udziela:
Halina Nawrotek – Wicedyrektor DODN we Wrocławiu
Tel. 508691037; e-mail: halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl
Katarzyna Kowalska-HoppeKoordynator Projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”
Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu
Tel. 508691035; e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl