Zespół Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień:

Paweł Nowak

koordynator zespołu, DODN we Wrocławiu

Joanna Kaczmarska

konsultant, DODN we Wrocławiu

Małgorzata Lubańska

konsultant, DODN we Wrocławiu

Sabina Czajkowska-Prokop

konsultant, filia DODN we Wrocławiu

Elżbieta Kazańska

konsultant, filia DODN we Wrocławiu

Lilianna Zabierowska

konsultant, filia DODN we Wrocławiu

Wiktor Szanin

konsultant, filia DODN we Wrocławiu

Działania DCWU:

 • propagowanie idei wspierania uzdolnień wśród szkół i placówek oświatowych oraz samorządów terytorialnych,
 • inspirowanie środowiska oświatowego do podejmowania działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów,
 • udzielanie szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym pomocy podczas przygotowań do akredytacji w obszarze wspierania uzdolnień uczniów,
 • przygotowanie merytoryczne szkolnych liderów wspierania uzdolnień, m.in. w zakresie:
  –   zadań szkoły wspierającej wszechstronny rozwój ucznia,
  –   budowania szkolnego systemu wspierania uzdolnień,
  –   roli i zadań szkolnego lidera wspierania uzdolnień,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli pracujących na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • opiniowanie szkolnych programów, projektów edukacyjnych w obszarze rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów z inicjatywy ich twórców,
 • prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych dla przedstawicieli szkół wchodzących w skład Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia,
 • organizowanie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz szkół i placówek wspierających uzdolnienia,
 • promowanie szkół z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki (m.in. w Obliczach Edukacji, Dolnośląskich Ścieżkach, na stronach www DODN)