Międzynarodowo w DODN - konferencja Różne wymiary sukcesu ucznia zdolnego

Różne wymiary sukcesu ucznia zdolnego to tytuł Międzynarodowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, która odbyła się 7 grudnia 2018 r.
w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To doniosłe wydarzenie edukacyjne, które ma swoją długą (dziewiętnastoletnią!) tradycję w regionie. Związana jest ona z funkcjonowaniem Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień jako wspólnej inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, należących do grona prestiżowych placówek z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz szkół, chcących systemowo rozwijać uczniowskie pasje, predyspozycje i uzdolnienia. Międzynarodowy charakter konferencji wynikał z udziału przedstawicieli partnerów z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

W pierwszej części konferencji Jolanta Szwedowska, wicedyrektor DODN we Wrocławiu, serdecznie przywitała wszystkich uczestników, sygnalizując, że konferencja wieńczy kilkudniową wizytę studyjną gości zagranicznych, którzy przyjechali po inspirację ze strony przedstawicieli naszej dolnośląskiej edukacji oraz podzielić się własnymi doświadczeniami.

Konferencję uroczyście otworzyła Wanda Gołębiowska, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w UMWD, która zwróciła uwagę na potrzebę systemowych rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju uczniów oraz życzyła ciekawych obrad. Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, wyeksponował z kolei w swoim wystąpieniu potrzebę poszukiwania talentów wśród uczniów różnych etapów edukacyjnych i mądrego ich wspierania przez nauczycieli na lekcjach i w ramach zajęć dodatkowych.

O zabranie głosu została poproszona Inga Shamishvili, Minister Edukacji, Sportu i Kultury Republiki Autonomicznej Adżarii w Gruzji. Podziękowała w imieniu własnym oraz zagranicznych gości za zaproszenie i podkreśliła, jak ważne jest dzielenie się różnymi doświadczeniami w doskonaleniu narodowych systemów edukacji.

Niezwykle ciekawy wykład pt. Esej tutorski jako forma prezentacji potencjału twórczego ucznia zdolnego wygłosił prof. dr hab. Leszek Pułka, pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Komunikacji Wizerunkowej.

Halina Nawrotek, koordynator Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień, w wystąpieniu Różne sposoby prezentowania osiągnięć ucznia w szkołach wspierających uzdolnienia zaprezentowała atrakcyjne formuły motywowania uczniów do rozwoju.

Po przerwie kawowej wszyscy mogli podziwiać prawdziwe talenty młodzieży ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu oraz uczestniczyć w  uroczystym wręczeniu Certyfikatów Szkół Wspierających Uzdolnienia dolnośląskim szkołom, które spełniły na wysokim poziomie wymagania stawiane szkołom i placówkom z DSSWU.

O różnych wymiarach sukcesu ucznia wypowiedzieli się przedstawiciele zagranicznych delegacji: Juliya Arabczyk z Grodzieńskiego Obwodowego Instytutu Rozwoju Edukacji, Mykola Siurawczyk z Żytomierskiego Obwodowego Instytutu Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, Maya Katamadze, Dyrektor Centrum Edukacji, Rozwoju i Zatrudnienia z Gruzji.  Ich wystąpienia połączył wspólny wątek, dotyczący różnorodności w sposobach wspierania uczniowskich zdolności oraz promowania ich w środowisku szkolnym i lokalnym.

 Zagraniczni partnerzy podziękowali za bogaty program ich pobytu na Dolnym Śląsku. Mieli okazję spotkać się z samorządowcami, m.in. z Marcinem Krzyżanowskim, Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego, który dokonał podsumowania dotychczasowej współpracy w sferze edukacji i określił plany na przyszłość. Za niezwykle ciekawą uznali nasi goście wizytę w XV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, gdzie była okazja, by nauczyciele z poszczególnych krajów porozmawiali o specyfice swoich systemów edukacyjnych i podzielili się cennymi spostrzeżeniami. Wizytę studyjną urozmaiciły wyjścia do znaczących miejsc w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej Wrocławia, m.in. do Centrum Historii Zajezdnia oraz  Narodowego Forum Muzyki. Młodzież gruzińska wraz z swoimi opiekunami i polskimi przewodnikami zwiedziła Afrykarium – unikatowym na skalę światową kompleksem w obrębie ZOO, prezentującym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie, łączący funkcje edukacyjną z wystawienniczą. Wszyscy byli pod wrażeniem odwiedzonych miejsc i przekonani o ich randze dla dolnośląskiej oświaty.

Podsumowania konferencji dokonała Jolanta Szwedowska, dziękując wszystkim za przybycie i zapowiadając spektakularne wydarzenie w roku przyszłym, na który przypada 20-lecie stworzenia Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA - NOWE WYZWANIA

15 marca 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia – nowe wyzwania”, której uczestnikami byli przedstawiciele szkół należących do Sieci oraz tych, którym bliska jest egalitarna idea rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Konferencję otworzyła Jolanta Szwedowska, wicedyrektor DODN, która przywitała gości konferencji: Edytę Janiszewską – Puzio, przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Annę Kulińską, wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz zaprezentowała członków Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień.

[materiały pokonferencyjne]

MIĘDZYNARODOWO W SIEDZIBIE DODN WE WROCŁAWIU - KONFERENCJA UCZNIOWIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIENI JAKO KAPITAŁ KULTUROWY

Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 15 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To spektakularne przedsięwzięcie miało związek z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień, funkcjonującym w regionie od 18. lat jako wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele tych instytucji, dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, pracownicy regionalnych i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, zainteresowani proponowana problematyką. Międzynarodowy pierwiastek wnieśli zaproszeni goście z Rosji i Ukrainy.

Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu”

W dniach 3 – 4 grudnia 2015 r. w gmachu dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu”. Jego organizatorami były Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wspomniana Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zaś odbiorcami – dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.

Kilka refleksji po Międzynarodowym Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia w Karczowiskach koło Legnicy

Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia odbyło się w dniach 23-24 października 2014 r. w Hotelu Chata Karczowiska w Karczowiskach koło Legnicy. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty. W imieniu organizatorów gości przywitała Małgorzata Bacia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

IV Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

Konferencja odbyła się w dniach 15 – 16 listopada 2012 r. w Zamku Książ.

Regionalana Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień " Szkoła wspierająca uzdolnienia - szkołą dbającą o rozwój indywidualny i społeczny ucznia"

Konferencja odbyła się w dniach 09-10 grudnia 2010 roku w Wojcieszycach (Hotel Jan).

III Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

W dniach 26-28 października 2009 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – „Szkoła wspierająca uzdolnienia, szkołą poszukującą” w przepięknym Zamku Kliczków.

II Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

W dniach 27-29 października 2008 roku odbyła się II Międzynarodowa  Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Wspieranie uzdolnień każdego ucznia – kluczem do jego sukcesu” w przepięknym Zamku Kliczków.

I Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

W dniach 22 – 24 października 2007 r. na zamku w Kliczkowie odbyła się konferencja DSWU pt. „Szkoła otwarta na uzdolnienia”.