20.03.2021: Rozpoczął się kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

Ze względu na sytuację pandemiczną i kolejne obostrzenia zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka w formule zdalnej.

Pierwsze zajęcia dobyły się 20 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy edukacyjnej Microsoft Teams. Na spotkaniu  omawialiśmy teorie i koncepcje wczesnego nauczania języka obcego oraz wykorzystanie piosenki na zajęciach języka niemieckiego. Mimo zdalnej formuły zajęć zmotywowanym nauczycielkom i nauczycielom udało się odegrać pantomimę, zagrać w bingo, „spakować walizkę”,  zagrać w kółko i krzyżyk oraz wykonać szereg ćwiczeń interaktywnych. Pracowaliśmy więc warsztatowo i efektywnie.

Omówiliśmy także zasady nauczania języków obcych dzieci, techniki pracy z tekstem obcojęzycznym, rozwijanie receptywnych i produktywnych sprawności językowych oraz możliwości zastosowania metody TPR.

19.03.2021: Polsko-niemieckie spotkanie grupy eksperckiej

W ramach projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem“ 10-osobowa grupa ekspercka zajmuje się opracowaniem polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli.

Ze względu na pandemię pracowaliśmy jak dotąd hybrydowo i zdalnie. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się w listopadzie 2020 – grupa polska spotkała się w siedzibie DODN w Jeleniej Górze, a grupa niemiecka w Görlitz. Podczas spotkania kilkakrotnie łączyliśmy się online.

Między listopadem a marcem nasi eksperci opracowali łącznie 15 zakresów tematycznych. Przyszedł czas na ich wspólne przedyskutowanie i  mieliśmy nadzieję, że zrobimy to podczas spotkania stacjonarnego. Niestety pandemia kolejny raz pokrzyżowała nasze plany. Spotkaliśmy się więc znowu nie tylko wirtualnie, ale i  w niezwykłej konfiguracji: niemiecka część zespołu projektowego oraz część niemieckich ekspertek spotkały się w Społeczno-Kulturalnym Centrum „Kühlhaus” w Görlitz, skąd łączyły się online z pozostałymi koleżankami przebywającymi na kwarantannie. Wszyscy polscy eksperci uczestniczyli w zdalnym spotkaniu ze swoich domów, a całe spotkanie moderowały Sabina Czajkowska-Prokop oraz Ewa Engel (DODN), także ze swojego miejsca zamieszkania. Zważywszy na fakt, że obrady były tłumaczone symultanicznie, a dyskusja niezwykle ożywiona, było to niezwykle emocjonujące, ale i efektywne spotkanie.

Ostatni raz grupa ekspercka ma spotkać się pod koniec kwietnia 2021, aby nadać materiałom ostateczny szlif. Jakie warunki tym razem przyniesie nam pandemia? To się okaże.

10.03.2021: Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego rozpoczęty

10 marca 2021 r. rozpoczął się 48-godzinny specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jednym z zadań przedszkola jest, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur. To zadanie mogą realizować nie tylko nauczyciele języków obcych, ale także nauczyciele wychowania przedszkolnego w ramach swoich codziennych zajęć. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowej nauczycieli w obrębie tematów związanych ze światem dziecka: dzień w przedszkolu, gry, zabawy i zabawki, rodzina i przyjaciele, dom, czas, przyroda, ubrania, jedzenie, sport i zdrowie, matematyka, ciało, uczucia i emocje, postaci z baśni i bajek. W trakcie kursu nauczyciele m.in. poszerzą słownictwo dotyczące tych tematów, poznają przydatne dydaktycznie zwroty w języku niemieckim (podstawowe polecenia, wzorce językowe), nauczą się dziecięcych piosenek w języku niemieckim i rozwiną sprawności językowe.

Rozpoczęcie kursu, planowane początkowo na 3. lutego, było niestety niemożliwe ze względu na sytuację pandemiczną. Ponieważ obecna sytuacja nadal jest niesprzyjająca, dlatego zdecydowaliśmy, że  zajęcia będziemy tymczasowo realizować w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli prowadzić kurs stacjonarnie.

W trakcie pierwszych zajęć, które odbyły się 10 marca, korzystaliśmy z różnych narzędzi TIK, m.in. z cyfrowej tablicy Jamboard, na której powstały takie kolorowe asocjogramy.


25.01.2021: Zmiana terminu kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną terminy zajęć w ramach kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka uległy zmianie.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43,
w następujących terminach:
06.03.2021 r.,
20.03.2021 r.,
10.04.2021 r.,
24.04.2021 r.,
w godzinach 9:00 – 14:00.

Wizyta studyjna planowana jest na maj 2021 r. (w dniu roboczym). Termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z aktualną sytuacją. W razie braku możliwości odbycia wizyty studyjnej w Saksonii zostaną zorganizowane 6-godzinne warsztaty metodyczne w dniu 08.05.2021 r.


17.12.2020: Kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze w partnerstwie z Powiatem Görlitz realizuje od 1 września 2020 r. polsko-niemiecki projekt Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.

W ramach projektu zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na nieodpłatny kurs doskonalący w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie: metodyki wczesnego nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku 3 – 6 lat; projektowania efektywnego procesu nauczania; planowania zajęć językowych i pomocy dydaktycznych.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych, w ramach których zrealizowane zostaną zastępujące zagadnienia:

 1. Teorie i koncepcje wczesnego nauczania języka obcego (2h).
 2. Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych w wychowaniu przedszkolnym (12h):
  • produktywne i receptywne sprawności językowe,
  • portfolio językowe przedszkolaka,
  • metoda stacji na zajęciach językowych w przedszkolu,
  • fiszki na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu.
 3. Piosenka na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (4h).
 4. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (6h).
 5. Wizyta studyjna w niemieckim przedszkolu (6h).

Kurs będzie prowadzony przez wykwalifikowanych nauczycieli konsultantów Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, wieloletnich wykładowców metodyki nauczania języka niemieckiego, autorów publikacji z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego.

Kurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli języka niemieckiego – absolwentów filologii germańskiej (studia licencjackie lub magisterskie) – zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, które znajdują się w następujących powiatach i gminach Dolnego Śląska:

 • powiat bolesławiecki (Bolesławiec, Bolesławiec – gmina wiejska),
 • powiat jaworski (Bolków, Jawor, Paszowice),
 • powiat jeleniogórski (Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba),
 • powiat kamiennogórski (Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka),
 • powiat lubański (Lubań, Lubań – gmina wiejska),
 • powiat lwówecki (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski),
 • powiat zgorzelecki (Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec, Zgorzelec – gmina wiejska).

Udział w doskonaleniu jest bezpłatny. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych zajęć, otrzymają materiały dydaktyczne, zostanie też zapewniony catering (przerwy kawowe) oraz transport na wizytę studyjną w przedszkolu w Saksonii.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, w następujących terminach: 30.01.2021 r., 13.02.2021 r.,  27.02.2021 r., 13.03.2021 r., w godzinach 10:00 – 14:00.

Wizyta studyjna planowana jest na marzec 2021 r. (w dniu roboczym). Termin zostanie podany w lutym 2021 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z sytuacją epidemiologiczną. W razie braku możliwości odbycia wizyty studyjnej w Saksonii zostaną zorganizowane 6-godzinne warsztaty metodyczne w dniu 27.03.2021 r.

Biuro Projektu znajduje się w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508 690 978,

e-mail: projekt.interreg@dodn.dolnyslask.pl

Aby zgłosić chęć udziału w kursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją mailowo do Biura Projektu. Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj.


14.11.2020: Pierwsze spotkanie ekspertów

14 listopada 2020 r. w jeleniogórskiej Filii DODN odbyło się spotkanie grupy eksperckiej, pracującej nad Leksykonem – pierwszą z zaplanowanych publikacji w projekcie Duzi i Mali razem. Z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń, do Polski nie mogli przyjechać eksperci niemieccy, którzy w tym samym czasie pracowali w Görlitz. Po przedyskutowaniu pierwszych pomysłów związanych z zakresem tematycznym Leksykonu, uczestnicy połączyli się przez Internet i zaprezentowali swoje pomysły wszystkim uczestnikom tego spotkania po obu stronach granicy. Nie dość tego, jedna z polskich uczestniczek z powodu kwarantanny brała udział w zajęciach zdalnie. Jak widać, w dobie koronawirusa, do użytku dochodzą rozwiązania, o których wcześniej raczej nie musieliśmy myśleć.


5.11.2020: Zaczęliśmy…

5 listopada 2020 roku, nie tak jak planowaliśmy – wyjazdem do Görlitz, lecz zajęciami stacjonarnymi w DODN w Jeleniej Górze oraz w okrojonym składzie – zaczęliśmy realizację działań projektowych w zadaniu 3. Nawiązanie nowych transgranicznych polsko-niemieckich partnerstw przedszkoli i przeprowadzenie polsko-niemieckich projektów partnerskich dla dzieci przedszkolnych.  Zaprosiliśmy do udziału po jednym przedstawicielu z przedszkoli, które wyraziły chęć współpracy partnerskiej z placówkami niemieckimi. Prowadząca zajęcia, Sabina Czajkowska-Prokop, na początku spotkania powiedziała coś bardzo znamiennego: „Pierwszy raz od dłuższego czasu prowadzę zajęcia stacjonarne z osobami siedzącymi przede mną, nie zaś za monitorem komputera”. Podsłuchując niechcący co nieco J, co się dzieje za drzwiami, miałam okazję usłyszeć pozytywne emocje, wielkie zaangażowanie i bardzo dużą radość ze spotkania. Miejmy nadzieję, że sytuacja z pandemią pozwoli wkrótce na powrót do spotkań w większym gronie.


28.10.2020: Polsko-niemieckie spotkanie robocze zespołu projektowego

28 października 2020 r. członkowie zespołu projektowego planowali spotkać się w Jeleniej Górze. Niestety, z powodu pandemii strona niemiecka nie mogła przyjechać do DODN. Dlatego przeprowadziliśmy to spotkanie on-line. W trakcie prawie trzygodzinnej rozmowy dyskutowaliśmy nad sposobami realizacji poszczególnych działań w warunkach obecnie panujących w Europie i na świecie. Ustaliliśmy, że najbliższe dwa spotkania: 5 listopada i 14 listopada zorganizujemy dla naszych uczestników także on-line. Pierwsze spotkanie dotyczyć ma partnerstw pomiędzy polskimi i saksońskimi przedszkolami, natomiast drugie – pracy ekspertów nad Leksykonem. Musimy przetrzymać ten trudny czas, a gdy ustąpi epidemia, spotkamy się w „realu”.


29 września 2020 roku

29 września 2020 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filii w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrektorów przedszkoli, zainteresowanych nawiązaniem partnerstw z przedszkolami w Saksonii.