Z przyjemnością informujemy
o realizowaniu przez
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

projektu Lekcja:Enter na zDolny Śląsk

 w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa

Kilka słów o projekcie

Projekt „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk” jest częścią ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”. Realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego
i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany okres realizacji: 2020-09-01 – 2022-02-28

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli.

Szkolenia będą się odbywały w grupach przedmiotowych:

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny! 

Do projektu zgłaszają się szkoły, a osobą zgłaszającą jest dyrektor. Wymagania ilościowe określają minimalną liczbę nauczycieli  uczestniczących w projekcie. Minimalna liczba nauczycieli zgłaszanych do projektu zależy od wielkości szkoły:

 • do 10 zatrudnionych nauczycieli – zespoły co najmniej 2-3 osobowe,
  w tym członek kadry zarządzającej (dyrektor/wicedyrektor),
 • od 11 do 20 zatrudnionych nauczycieli – zespoły co najmniej 4 osobowe, w tym członek kadry zarządzającej (dyrektor/wicedyrektor),
 • powyżej 20 zatrudnionych nauczycieli – zespoły co najmniej 5 osobowe, w tym członek kadry zarządzającej (dyrektor/wicedyrektor).

W realizacji projektu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele
z danej szkoły podzieleni na grupy przedmiotowe.
 

Co zyska nauczyciel?

 • Zdobędzie wiedzę o różnorodnych e-zasobach i nauczy się, jak wykorzystywać je w pracy nauczyciela.
 • Będzie wiedział jak pracować w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu kompetencji cyfrowych.
 • Będzie umiał bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym.
 • Dostanie dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja:Enter.
 • Nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć.
 • Będzie stosował aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Dostęp do konsultacji z trenerami.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Realizator Projektu zapewnia:

 • materiały przydatne podczas szkoleń, w tym podstawę programową
  z poszczególnych przedmiotów, standardy przygotowania nauczycieli
  w zakresie TIK, program wraz ze sprecyzowanymi celami i efektami szkolenia;
 • skrypty szkoleniowe – materiały dla nauczycieli podsumowujące
  i uzupełniające szkolenie prowadzone przez trenerów;
 • narzędziowniki przedmiotowe – opisy i linki do rekomendowanych e-zasobów, aplikacji i programów do wykorzystania podczas lekcji, przykładowe scenariusze lekcji oraz przykłady dobrych praktyk;
 • 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, jak korzystać z poszczególnych narzędzi, aby tworzyć własne materiały dydaktyczne;
 • webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które można wykorzystać na lekcji, także z przykładami dobrych praktyk;

  Koordynator projektu:

  Marta Bętkowska
  tel. +48 531 439 931
  Marta.Betkowska@dodn.dolnyslask.pl

  Wykaz trenerów

   

  Trenerzy Regionalni:

  Bieńkowska Małgorzata
  Franków Łukasz
  Ścibor Jacek
  Sieradzki Andrzej
  Szanin Wiktor

  Trenerzy Lokalni:

  Bajor Stanisław
  Bieńkowska Małgorzata
  Chytry Marcin
  Czajkowska – Prokop Sabina
  Engel Ewa
  Gajos Agata
  Giercarz-Borkowska Magdalena
  Głuszek Karolina
  Grzanka-Osińska Ilona
  Kaczmarska Joanna
  Kazańska Elżbieta
  Korzeniewski Zygmunt
  Kowalczyk Ewa
  Lazar Jolanta
  Nadolska Sylwia
  Ratyńska Jolanta
  Reichel Małgorzata
  Ścibor Jacek
  Stempel Lech
  Wasiołka Sebastian
  Wołoszyn-Domagała Monika