IV SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

19 lutego 2019 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się IV spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych. Ekspertem zewnętrznym spotkania była Aleksandra Kreska-Krysiak, lekarz medycyny pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu. Spotkanie prowadziła Małgorzata Reichel konsultant DODN we Wrocławiu, koordynator sieci.

Na wstępie zaproszonych gości oraz uczestników spotkania przywitała Jolanta Szwedowska, Wicedyrektor DODN we Wrocławiu.

Wśród zaproszonych gości byli: Małgorzata Henglewska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Mariola Kolan, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, Agata Gwadera-Urlep, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP we Wrocławiu oraz Agnieszka Kuberacka, Doradca zawodowy CIiPKZ DWUP we Wrocławiu.

Merytoryczną część spotkania rozpoczęła Aleksandra Kreska-Krysiak wykładem: „Przeciwskazania zdrowotne uczniów do nauki i wykonywania zawodu, choroby zawodowe”. Spotkanie z lekarzem medycyny pracy w znacznym stopniu poszerzyło wiedzę doradców zawodowych i pedagogów, dotyczącą przeciwwskazań zdrowotnych uczniów do nauki i wykonywania zawodu.

Drugim punktem spotkania był wykład: „Obraz szkolnego poradnictwa zawodowego w percepcji badanych uczniów”, który w oparciu o własne badania wygłosił Witold Pietruk, Członek Sieci, pedagog, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie.

Podwójna rekrutacja 2019/2020”, jest tematem ważnym i budzącym wiele emocji, przedstawiła go Małgorzata Reichel. Wskazała przydatne strony WWW, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, na których można znaleźć wiele przydatnych informacji.

W trakcie wystąpienia pojawiały się wątpliwości, które przez Koordynatora jak i uczestników Sieci były na bieżąco wyjaśniane.

Głos w sprawie rekrutacji zabrała również Małgorzata Henglewska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W IV spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych dużo czasu poświęcono na pytania, odpowiedzi oraz wymianę doświadczeń. Bardzo cenne informacje pozyskane od lekarza medycyny pracy, ciekawe badania, dotyczące stanu doradztwa zawodowego oraz zagadnienia dotyczące podwójnej rekrutacji sprawiły, że spotkanie było bardzo interesujące.

Kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych odbędzie się 27.03.2019 r. o godz. 10.00.

Powrót do góry

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się