„Katecheza nie tylko przy tablicy, czyli o nowoczesnej katechezie słów kilka.”

Autor: ks. dr Piotr Sierzchuła

 

W dniu 22 X 2020 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu katecheci nie tylko z województwa dolnośląskiego, ale także z innych miejsc Polski spotkali się na seminarium pt „Katecheza nie tylko przy tablicy, czyli o nowoczesnej katechezie słów kilka”. Było to kolejne spotkanie ramach cotygodniowego cyklu „Czwartki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra”, które, ze względu na czas pandemii, odbyło się w formie on-line.

Wydarzenie otworzyła Pani dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu, która dziękując za zorganizowanie seminarium i witając uczestników, odniosła się do znaczącej roli, jaką pełnią katecheci w szkole. Następnie głos zabrał o. bp Jacek Kiciński, który zwrócił uwagę, że seminarium odbywa się w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, który codziennie swoim życiem pokazywał, że trzeba wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi. Ponadto zauważył, że program seminarium opiera się na swoistym tryptyku: widzieć, słuchać i czuć, który ma prowadzić do spotkania ucznia z Chrystusem. Seminarium moderował ks. dr Piotr Sierzchuła, który we wstępie wyraził ufność, że uczestnictwo w tym wydarzeniu zachęci katechetów do ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Wśród prelegentów seminarium byli czynni zawodowo katecheci z różnych miejsc Polski, którzy dzielili się swoimi pomysłami na prowadzenie lekcji w szkole. W pierwszej części zatytułowanej Widzieć Pani Małgorzata Kozioł z Krakowa w wystąpieniu „Myślenie wizualne, skuteczne narzędzie w pracy katechety” przedstawiła 10 zasad myślenia wizualnego. Jak zauważyła, jest to coraz bardziej popularna metoda prowadzenia zajęć szkolnych, która aktywizuje uczniów i pomaga im w lepszym zapamiętywaniu omawianych tematów.

Pani Anna Kasperek zaprezentowała temat: „#PoczujChemieDoJezusa, czyli jak przekazać kerygmat przy pomocy eksperymentów chemicznych”. Na przykładzie swojej pracy szkolnej pokazała, że eksperymenty chemiczne mogą być ciekawym sposobem wyjaśniania pojęć religijnych. Wraz z grupą pasjonatów tworzy dla katechetów materiały przydatne do planowania lekcji religii, w których wykorzystywane są eksperymenty chemiczne, elementy myślenia wizualnego oraz świadectwa działalności Boga w życiu człowieka. Wśród opracowanych tematów znalazły się już takie jak: grzech, zbawienie, Duch Święty czy wspólnota.

Jako ostatni w tej części seminarium wystąpił Pan Piotr Szwędrowski znany z projektu „Katecheza 2.0”. Przedstawił swój pomysł dotarcia do młodzieży z pomocą muzyki, filmu i świadectwa konkretnej osoby, często gwiazdy sportu, muzyki czy filmu. W trakcie prelekcji zatytułowanej „Nowoczesne formy nauczania w szkole w czasach pandemii” zaprezentował również jeden z filmów, który został stworzony jako konkretna pomoc dla katechetów w prowadzeniu lekcji religii.

Drugi blok seminarium, któremu nadano tytuł Słuchać, otworzyła s. Longina Majtka. W trakcie wystąpienia pt. „Muzyka modlitwą serca”, podzieliła się swoim doświadczeniem związanym z wykorzystywaniem muzyki w pracy z dziećmi. Jak zauważyła, uczniowie chętnie śpiewają, trzeba ich tylko do tego zachęcić, a jednym ze sposobów jest wykorzystanie muzyki jako uzupełnienie prowadzonych lekcji. Dzięki muzyce, uczniowie na zajęciach szkolnych mogą odkrywać takie swoje talenty, jak: śpiew, gra na instrumentach czy pisanie tekstów. S. Longina zakończyła swoje wystąpienie wspomnieniem katechety z czasów jej dzieciństwa. Opowiedziała o bł. o. Michale Tomaszku, który w trakcie prowadzonych lekcji wykorzystywał własny talent muzyczny.

Jako drugi wystąpił ks. Jakub Bartczak, znany duszpasterz młodzieży z Archidiecezji Wrocławskiej. W trakcie prelekcji pt „Muzyczne pasje w katechezie” ks. Jakub umiejętnie pokazał, jak hip-hop może stać się jednym z narzędzi w prowadzeniu katechezy, które może posłużyć do, na przykład, wyciszenia klasy. W trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że w prowadzonej przez niego katechezie nie chodzi o hip-hop, czy o dobrą zabawę, ale o przekazywanie Dobrej Nowiny.

Ostatnią część, która została zatytułowana Czuć  rozpoczęła s. Benedykta Baumann, znana autorka powieści religijnych, autorka bloga „Zakonnica bez przebrania” oraz uczestniczka takich programów, jak: „Dzień Dobry TVN” czy „Studio Raban”. S. Benedykta w trakcie wystąpienia pt „Z Bogiem na deskach teatru” dzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą. Siostra pracuje bowiem w szkole nie tylko jako katechetka czy nauczycielka języka polskiego, ale także jako opiekunka grupy teatralnej „Dzikie koty”. W trakcie prelekcji opowiadała, że teatr przydaje się nie tylko do wystawiania wielkich spektakli, ale także chociażby do szkolnych jasełek. Stwierdziła też, że dzięki teatrowi może opowiadać uczniom o sprawach ważnych, jak chociażby życie bł. Julii Rodzińskiej.

Seminarium zakończył ks. Łukasz Saczyński, kapłan Archidiecezji Wrocławskiej od lat pracujący z młodzieżą w szkole i w duszpasterstwie parafialnym. W swoim wystąpieniu wskazał na priorytety, jakimi się kieruje w swojej pracy z Liturgiczną Służbą Ołtarza, a mianowicie na: modlitwę, wspólnotę i zabawę. Jak wyjaśnił, są one zaczerpnięte z systemu wychowawczego ks. Jana Bosko. Ks. Łukasz zaprezentował także konkretne przykłady swojej posługi wśród młodzieży, na którą składają się wspólne celebracje liturgiczne, pielgrzymki czy gry sportowe.