Konferencja otwarcia projektu edukacyjnego „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”

Konferencja otwarcia projektu edukacyjnego „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk”

 

 w ramach realizacji  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

28.10.2020 r.,godz. 10.00 do 12.00

DODN we Wrocław ul. Trzebnicka 42-44 

dla uczestników w formule on-line (bezpłatnie)

 

Otwarcie konferencji  10.00 – 10.15 

dr Jolanta Horyń Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wystąpienia trenerów regionalnych  10.15 – 12.00

dr Jolanta Horyń Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu

Wiktor Szanin – Nauczyciel – Konsultant DODN we Wrocławiu

Małgorzata Bieńkowska – Nauczyciel – Konsultant Filia DODN w Jeleniej Górze

Andrzej Sieradzki – Nauczyciel – Konsultant Filia DODN w Jeleniej Górze

Łukasz Franków – Nauczyciel – Konsultant Filia DODN w Wałbrzychu

Zakończenie konferencji  11.45 – 12.00

dr Jolanta Horyń Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

Informacje o konferencji udziela:  Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu:  tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

 

link do zapisów na konferencję: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14197

 

„Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra”

John Dewey „Democracy and Education” 1916

 

Projekt „Lekcja:Enter na zDolny Śląsk” jest częścią ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”.

Realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany okres realizacji: 2020-09-01 – 2022-02-28

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli.

Szkolenia będą się odbywały w grupach przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmiotów humanistycznych
 • matematyczno-przyrodniczej
 • przedmiotów artystycznych
 • informatyki
 • kadry zarządzającej

Do projektu zgłaszają się szkoły, a osobą zgłaszającą jest dyrektor.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału dla nauczyciela:

 • zdobędzie wiedzę o różnorodnych e-zasobach i nauczy się, jak wykorzystywać je w pracy nauczyciela.
 • Będzie wiedział jak pracować w grupie zróżnicowanej pod względem poziomu kompetencji cyfrowych.
 • Będzie umiał bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym.
 • Dostanie dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter.
 • Nauczy się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć.
 • Będzie stosował aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Dostęp do konsultacji z trenerami.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1.”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

DODN łączy ludzi i idee

Powrót do góry