2019 Rokiem Turystyki Aktywnej

W związku z ustanowieniem
przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
roku 2019 Rokiem Turystyki Aktywnej

(Uchwała nr V/ 79 / 19 z dnia 13 lutego 2019 r.)

ogłasza się konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn.

„Aktywny Dolny Śląsk”.