Poprawnie piszę, pięknie mówię

Dolnośląski Konkurs Polonistyczny
dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
województwa dolnośląskiego

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Realizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu