WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego 2019

Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak motywować ucznia do rozwoju? 2019


Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kahoot – nowoczesne narzędzie w nowoczesnej szkole 2019-01-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gry, zabawy, łamigłówki, sztuczki i figle matematyczne 2019-01-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej? 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształcenie zawodowe po zmianach 2019-09
2019-12-05


Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo elektroniczne 2019-09

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie wyników egazminu z języka polskiego w kl. VIII w pracy nauczycieli języka polskiego 2019-09

Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego 2019-09

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Retoryka na języku polskim w szkole podstawowej 2019-09
2020-03
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kreowanie wizerunku nauczyciela, szkoły – umocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 2019-09
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego w ośmioletniej szkole podstawowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Biblioterapia w praktyce szkolnej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole/placówce oświatowej 2019-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne aspekty wycieczki szkolnej 2019-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym 2019-10

Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Egzamin ósmoklasisty źródłem wiedzy na progu nowej szkoły ponadpodstawowej 2019-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Co powinien wiedzieć nauczyciel matematyki rozpoczynający pracę? 2019-10-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach szkolnych? (4 godz.) 2019-10-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak stworzyć szkołę/przedszkole promujące zdrowie? 2019-10-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie 2019-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w szkole 2019-11

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela kontraktowego - repetytorium 2019-11


Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pozytywna autoprezentacja - w jaki sposób skutecznie promować szkołę i siebie 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zarządzanie zespołem - budowanie i kierowanie zespołem 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Sztuka autoprezentacji, mowa ciała i techniki komunikacyjne w pracy nauczyciela 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie zarządzać czasem w szkole? 2019-11
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć matematyki, czyli praktyczna realizacja podstawy programowej 2019-11-06
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Patrz, co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych 2019-11-14
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawo powszechne i miejscowe w pracy dyrektora szkoły, któremu po raz pierwszy powierzono to stanowisko 2019-11-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 1 (dla nauczycieli): Co powinien wiedzieć o gospodarce każdy nauczyciel dla skuteczności swojej pracy? 2019-11-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty 2019-11-20

Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela. Prezentacja to nie tylko PowerPoint. 2019-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Awangarda - przystanek Wrocław 2019-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii i wos 2019-11-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Księga jesieni - warsztaty plastyczne 2019-11-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Piosenka w nauczaniu języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej 2019-11-23
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 1 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Co powinien wiedzieć o gospodarce każdy dyrektor placówki oświatowej na potrzeby kształtowania innowacyjnej szkoły? 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 2 (dla nauczycieli): Co powinien wiedzieć o kompetencjach proinnowacyjnych i krytycznym myśleniu nauczyciel rozpoczynający pracę? 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wyzwalanie kreatywności matematycznej w uczniach z GeoGebrą 2019-11-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Design Thinking w edukacji 2019-11-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 3 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Asertywna komunikacja w kształceniu innowacyjnym 2019-11-29
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Księga zimy - warsztaty plastyczne 2019-11-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak motywować uczniów do uczenia się matematyki? 2019-12
2020-01-17
Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
ABC ekonomii w szkole podstawowej 2019-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkoła/placówka a kształcenie przez całe życie (KKZ, KUZ, ZSK i inne formy kształcenia) 2019-12
2020-01-23
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dyrektor – lider/przywódca 2019-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Tablica interaktywna, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela. Aktywna lekcja z tablicą interaktywną. 2019-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych. 2019-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej 2019-12-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Działania plastyczne jako forma samopoznania - portret 2019-12-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki na lekcjach historii i WOS 2019-12-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 3 (dla nauczycieli): Asertywna komunikacja w kształceniu innowacyjnym 2019-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 4 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Praca grupowa, a zespołowa efekt synergii 2019-12-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące w katechezie 2019-12-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 2019-12-14

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Wybrane metody pracy. 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Możliwości kształcenia zawodowego po szkole podstawowej-zmiany w szkolnictwie zawodowym 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej - multimedialne narzędzia pracy nauczyciela, wychowawcy, doradcy zawodowego 2020-
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Program nauczania a podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2020-Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie kształtujące w praktyce 2020-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak nauczyć przedszkolaka rozpoznawać swoje uczucia i radzić sobie z nimi? 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Monitoring i kontrola projektów 2020-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły lub placówki 2020-01
2020-01

Wrocław
Wałbrzych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
CLIL: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym 2020-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Być doradcą zawodowym w szkole - nowe spojrzenie na poradnictwo zawodowe 2020-01

Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak oprzeć się presji i manipulacji? 2020-01
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem 2020-01-07

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rola i zadania wicedyrektora w szkole/placówce oświatowej 2020-01-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 4 (dla nauczycieli): Praca grupowa, a zespołowa efekt synergii 2020-01-10
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolny lider wspierania uzdolnień 2020-01-11


Wrocław
Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Biologia uczy myśleć 2020-01-13
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak rozmawiać z rodzicami? - wybrane modele komunikacyjne, na podstawie Analizy Transakcyjnej. 2020-01-14
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2020-01-14


Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Otwarte zasoby edukacyjne 2020-01-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
W poszukiwaniu inspiracji - warsztaty malarskie 2020-01-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Arteterapia w szkole 2020-01-18
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Profilaktyka agresji u dzieci 2020-01-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni 2020-01-20
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych 2020-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 2020-01-21

Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5 (dla nauczycieli): Innowacyjny nauczyciel - jak rozwijać innowacyjność uczniów 2020-01-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Diagnoza możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 2020-01-21
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej 2020-01-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 5 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Innowacyjna szkoła - innowacyjny dyrektor i nauczyciel 2020-01-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ryzyko zaburzeń rozwojowych u małych dzieci 2020-01-30
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? 2020-01-31
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedsiębiorczy nauczyciel - jak rozwijać przedsiębiorczość uczniów? 2020-02
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekty rozwojowe dla szkół 2020-02-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne 2020-02-06
Legnica
SZCZEGÓŁY
Diagnozowanie procesów grupowych. Praca w grupie i z grupą 2020-02-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego w szkole podstawowej 2020-02-11
2020-03-28
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na matematyce 2020-02-12
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metody aktywizujące uczniów na zajęciach z edukacji prozdrowotnej i proekologicznej na lekcjach wychowania fizycznego i przedmiotów przyrodniczych 2020-02-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nowa podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Podstawowe założenia i kierunki działania. 2020-02-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gra miejska - od pomysłu do realizacji – kreatywne warsztaty 2020-02-27
Legnica
SZCZEGÓŁY
Preorientacja zawodowa w przedszkolu 2020-02-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki 2020-02-28
2020-03
Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kompetencje matematyczne na lekcjach biologii 2020-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak tworzyć kulturę dialogu w szkole 2020-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Budowanie świata wartości 2020-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej 2020-03
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy każdego nauczyciela 2020-03(04)

Jelenia Góra
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Symbolika krwi i idea honorowego krwiodawstwa w trakcie zajęć szkolnych. Obalamy mity i potwierdzamy fakty 2020-03-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2020-03-04


Legnica
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym 2020-03-04

Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium 2020-03-07


Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Księga wiosny - warsztaty plastyczne 2020-03-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Symbolika krwi i idea honorowego krwiodawstwa w trakcie zajęć szkolnych. Obalamy mity i potwierdzamy fakty 2020-03-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Związki filozofii z fizyką a ich komplementarne znaczenie w skutecznej realizacji podstawy programowej i pracy z uczniem 2020-03-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 2020-03-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka 2 2020-03-13
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 7 (dla dyrektorów szkół/placówek): Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych – źródłem innowacyjnego nauczyciela 2020-03-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Mentoring i superwizja w pracy nauczyciela 2020-03-17

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 7 (dla nauczycieli): Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych – źródłem innowacyjnego nauczyciela i szkoły 2020-03-17
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium 2020-03-21


Wrocław
Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 8 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Szkoła liderów 2020-03-24
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zainteresowania a uzdolnienia. Jak rozwijać zainteresowania matematyczne uczniów? 2020-03-24
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nowoczesne rozwiązania w edukacji matematycznej 2020-03-25
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Czytanie ze zrozumieniem 2020-03-30
Legnica
SZCZEGÓŁY
Blogodydaktyka w dobie cyfryzacji 2020-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja w pracy nauczyciela matematyki 2020-04-02
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Praca w chmurze edukacyjnej 2020-04-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak matematyka opisuje zjawiska i procesy przyrodnicze? 2020-04-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności w edukacji matematycznej 2020-04-17
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 9 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Zarządzanie personelem 2020-04-20
Wrocław
SZCZEGÓŁY
IPET - krok po kroku 2020-04-20
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 8 (dla nauczycieli): Szkoła liderów 2020-04-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 9 (dla nauczycieli): Zarządzanie personelem 2020-04-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela 2020-04-22
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w obszarze edukacji matematycznej 2020-04-27
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny 2020-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych 2020-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego 2020-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zastosowanie infografiki w praktyce szkolnej 2020-05
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów? 2020-05-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas I-III szkoły podstawowej 2020-05-08
Legnica
SZCZEGÓŁY
Księga lata - warsztaty plastyczne 2020-05-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wpływ edukacji matematycznej na rozwój osobisty uczniów 2020-05-15
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
W jakim kapeluszu chodzisz, czyli jakich narzędzi myślowych używasz? 2020-05-16
Legnica
SZCZEGÓŁY
Matematyczne eksperymentowanie, czyli jak pracować na matematyce metodą eksperymentu? 2020-05-19
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 10 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Zarządzanie zmianami w organizacji 2020-05-25
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Po drugiej stronie, czyli jak ciekawie poprowadzić spotkanie z rodzicami? (2 edycja) 2020-05-25
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 10 (dla nauczycieli): Zarządzanie zmianami w organizacji 2020-05-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy nauczyciela matematyki 2020-05-28
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na zajęciach szkolnych? (6 godz.) 2020-06Jelenia Góra
Wałbrzych
Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kariera zawodowa nauczyciela - jak można ją zaprojektować? 2020-06-05
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwiązywanie problemów jako podstawowa strategia edukacyjna

Jelenia Góra
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji języka niemieckiego
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dziecięca matematyka 1
Legnica
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego – repetytorium
Legnica
SZCZEGÓŁY
Multimedia w edukacji

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Pozytywna strategia prowadzenia rozmów z rodzicami i uczniami

Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Legnica
SZCZEGÓŁY
Kierownik wycieczek szkolnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Prawo oświatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wsparcie ucznia zainteresowanego i uzdolnionego przyrodniczo
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Prawo regulujące funkcjonowanie oświaty w pracy dyrektora szkoły, któremu po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie w procesie nauczania i uczenia się
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja wewnętrzna w w szkole
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Techniki coachingowe w pracy dyrektora
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Wrocław
Wałbrzych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Najnowsze technologie mobilne dla edukacji w nauczaniu różnych przedmiotów.
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować autorską publikację z zakresu nauczania przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Elementy ekonomii na matematyce

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rola dyrektora szkoły we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w szkole
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Warsztaty plastyczne jako element integracji zespołu

Wrocław
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak przygotować się do zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły lub zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców w zakresie przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Co kryje się w powiedzeniu: EKOLOGICZNY=EKONOMICZNY

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Coaching pedagogiczny-narzędzia w pracy z uczniem.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem
Legnica
SZCZEGÓŁY
KAMISHIBAI-magia czytania.
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kształcenie umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami.
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Pedagogika zabawy w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem młodszym
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktywna edukacja wspierana TIK w kształceniu zawodowym
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm, zespół Aspergera
Legnica
SZCZEGÓŁY
Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej jako metoda zapamiętywania

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
W stronę samopoznania - jak pomóc dziecku w poznaniu siebie
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencje cyfrowe doradcy zawodowego
Legnica
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów oraz e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Zajęcia terenowe - rozwiązania organizacyjno-metodyczne
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nowe zasady dokonywaniua oceny pracy nauczyciela w świetlke ostatnich zmian prawnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pobudzanie kreatywności dzieci poprzez techniki plastyczne
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocenianie szkolne - po zmianach przepisów prawnych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Egzamin ósmoklasisty z matematyki – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wymagania państwa wobec szkół: znaczenie dla planowania rozwoju
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Wspieranie ucznia uzdolnionego humanistycznie
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych - TIK?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Nadzwyczajny miesiąc misyjny – nowe spojrzenie na misyjną działalność Kościoła
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym w świetle nowych uwarunkowań prawnych (nowa forma)
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Autoewaluacja pracy nauczyciela przedmiotu przyrodniczego oraz wykorzystanie jej wyników
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w pracy z dziećmi młodszymi


Jelenia Góra
Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Modele komunikacji wspierajace ucznia, rodzica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (reforma 2019) do treści kształcenia na przedmiotach zawodowychLegnica
Jelenia Góra
Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Autoprezentacja - jak być nowoczesnym pedagogiem
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie osiagnięć ucznia zdolnego - teczka portfolio
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowa podstawa programowa z matematyki w szkołach podstawowych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Przedszkolak w świecie matematyki

Wrocław
Legnica
SZCZEGÓŁY
Coaching jako narzędzie wzmacniające pracę nauczyciela

Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie w sytuacjach stresogennych w szkole?

Legnica
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie (reforma 2017) do treści kształcenia na przedmiotach zawodowych

Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak wdrożyć podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neuronauk w pracy z uczniem na przedmiotach przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Gra miejska - od pomysłu do realizacji

Wrocław
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Poszukiwania, doświadczenia i eksperymenty na lekcji matematyki
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Projekt na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aranżacja otoczenia dziecka. Wykorzystanie przestrzeni w  uczeniu się i wychowaniu najmłodszych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Psychologiczne i organizacyjne aspekty pracy zespołowej w szkole
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Język sztuki
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Techniki wywierania wpływu stosowane w pracy nauczyciela - rozwiązania praktyczne
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Cyfrowy nauczyciel
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Asertywny nauczyciel - jak nim zostać?
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gamifikacja czytelnictwa
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona
Legnica
SZCZEGÓŁY
Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neuronauki w pracy z uczniem?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak tworzyć i rozwijać szkołę promującą zdrowie
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauczanie programowania w języku C++ - kurs podstawowy
Legnica
SZCZEGÓŁY
Pomiar dydaktyczny
Legnica
SZCZEGÓŁY
Strategia tworzenia przedszkola promującego zdrowie
Legnica
SZCZEGÓŁY
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - kodowanie na dywanie
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkoła młodych regionalistów
Legnica
SZCZEGÓŁY
Podstawa programowa kształcenia w zawodach (reforma 2017) a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wałbrzych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Formalno - prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze edukacji przyrodniczej oraz prozdrowotnej
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 2 (dla dyrektorów szkół/ placówek oświatowych): Co powinien wiedzieć o kompetencjach proinnowacyjnych i krytycznym myśleniu dyrektor szkoły/placówki oświatowej?
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w szkole - etap II - SCRATCH.
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Legnica
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego ucznia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju.
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tutoring - metoda dialogu
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca z małym dzieckiem z autyzmem
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie postawy przedsiębiorczej na lekcji matematyki?
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie w klasach początkowych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastycznych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
BYOD w edukacji matematycznej
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Eksperyment i doświadczenie na zajęciach przedmiotów przyrodniczych
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Gra miejska na temat poznawania zasobów przyrodniczych - od pomysłu do realizacji
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Ocena opisowa - diagnoza i motywacja
Legnica
SZCZEGÓŁY
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Projekt badawczy jako międzprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja oddziaływań, a potrzeby i możliwości dziecka
Legnica
SZCZEGÓŁY
Programowanie wizualne w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa jako podstawa kształtowania kompetencji społecznych uczniów
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli

Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 6 (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych): Metody efektywnej nauki - w edukacji dzieci i dorosłych i budowie konkurencyjności szkół
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i jego doskonalenie
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Szkoła po zmianach – kompetencje kluczowe kształcenia zawodowego
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela
Legnica
SZCZEGÓŁY
Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Legnica
SZCZEGÓŁY
Akademia innowacyjnego nauczyciela cz. 6 (dla nauczycieli): Metody efektywnej nauki - w edukacji dzieci i dorosłych
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Zmiany w przepisach prawa od 1 września 2019 r.

Legnica
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nowa rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela
Legnica
SZCZEGÓŁY
Warsztat pracy doradcy metodycznego
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wychowanie do wartosci przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
Legnica
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w klasach I-III według nowej podstawy programowej
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak budować motywację wewnętrzną uczniów z kłopotami dydaktycznymi na zajęciach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach programistycznych: Baltie czy Scratch, Pyton czy C++
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak inspirować uczniów do myślenia na lekcjach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY
Jak radzić sobie z emocjami? Bajki terapeutyczne
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda pracy z tekstem
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Spotkania metodyczne nauczycieli informatyki
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych?
Jelenia Góra
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się