WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne) 2021-09-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych. Wykorzystanie walorów regionalnych oraz TIK (zdalne) 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Atrakcyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych. Wykorzystanie walorów regionalnych oraz TIK 2021-09-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Koduj z nami doradcami II - CodeWeek 2021 2021-10-19
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stanisław Lem - Patron Roku 2021 (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Stanisław Lem - Patron Roku 2021 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli jezyka polskiego (zdalne) 2021-11-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem (zdalne) 2021-11-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Nowe zjawiska literackie w kulturze i w pracy z uczniem. 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 (zdalne) 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja pracy nauczyciela w planowaniu dydaktycznym (zdalne) 2022-05
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz