WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Metodyka edukacji przedszkolnej 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wielokulturowość w szkole - warsztaty treningu antydyskryminacyjnego 2021-10-15
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak współpracować z rodzicami w budowaniu dobrostanu szkolnego (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wsparcie instytucjonalne nauczyciela w rozwiązywaniu problemów ucznia z wykorzystaniem TIK (zdalne) 2021-10-21
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Organizacja wycieczek szkolnych - z wykorzystaniem TIK -kompendium dla nauczyciela (zdalne) 2021-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja włączająca- nowe wyzwania dla edukacji 2021-11-26
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak pracowac z uczniem (dzieckiem) z Zespołem Aspergera z wykorzystaniem TIK (zdalne) 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Konstruowanie programu profilktyczno-wychowawczego w przedszkolu, szkołach z wykorzystaniem narzędzi TIK (zdalne) 2021-23-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak pracować z uczniem po wydarzeniach traumatycznych 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dokumentowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - wymogi formalne i prawne 2022-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych cz.1 2022-03-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Funkcjonowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych cz. 2 (z wykorzystaniem narzędzi TIK) 2022-03-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Gry i zabawy w nauczaniu matematyki w przedszkolu 2022-04
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Szkolne Koła Turystyczne - sposobem na aktywność poznawczą uczniów (zdalne) 2022-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz