WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego (zdalne) 2021-09-09
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2021-09-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (zdalne) 2021-09-22
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 2021-09-28
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel na starcie, czyli o podstawowych kompetencjach pedagogicznych 2021-10-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? 2021-10-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym humanistycznie (zdalne) 2021-10-11
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Motywująca funkcja oceny szkolnej - jak ją efektywnie wykorzystywać w procesie nauczania? (zdalne) 2021-10-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego (zdalne) 2021-10-18
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? 2021-10-20
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak mądrze wspierać ucznia uzdolnionego? (zdalne) 2021-10-21
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Efektywność procesu dydaktycznego w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-10-25
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń 2021-10-29
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kreatywny nauczyciel - twórczy uczeń (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania w systemie pracy zdalnej (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Wycieczka szkolna jako integralna forma realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego (Priorytet 3) (zdalne) 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem 2021-11
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak skutecznie uczyć czytania ze zrozumieniem (zdalne) 2021-11-08
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Coaching w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym (zdalne) 2021-11-26
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Jak kształcić kompetencje kluczowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych/pozaszkolnych? (zdalne) 2021-12
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy 2021-12-10
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy nauczyciela i wychowawcy (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania jako filar efektywnych lekcji (zdalne) 2022-01
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej (zdalne) 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej 2022-02
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stiopeń nauczyciela kontraktowego - repetytorium (zdalne) 2022-03
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kończę staz na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium (zdalne) 2022-04
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowe w praktyce szkolnej (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasistów, maturalnych) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych (ósmoklasistów, maturalnych) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Kompetencja kluczowe w praktyce szkolnej do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna - od pomysłu do realizacji do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Innowacja pedagogiczna - od pomysłu do realizacji (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy szkoły i nauczyciela (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interdyscyplinarność na rzecz edukacji ekologicznej w szkole, czyli jak rozwijać postawę odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko naturalne? (Priorytet 6) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się poprzez aktywny i ciągły rozwój umiejętności kluczowych uczniów (Priorytet 5) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Interdyscyplinarność na rzecz edukacji ekologicznej w szkole, czyli jak rozwijać postawę odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko naturalne? (Priorytet 6) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się w szkole (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się poprzez aktywny i ciągły rozwój umiejętności kluczowych uczniów (Priorytet 5) (zdalne) do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Ewaluacja w pracy szkoły i nauczyciela do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się w szkole do uzgodnienia
Wałbrzych
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz