WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Edukacja zdalna z Microsoft Teams (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-09
2021-09-14
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams 2021-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie 2021-09
2021-09-21
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Nauka programowania w wizualnym środowisku programistycznym Baltie (zdalne) 2021-09
2021-09-23
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python 2021-09
2021-10-26
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku Python (zdalne) 2021-09
2021-10-28
Wrocław2
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams 2021-09-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdalna z Microsoft Teams (zdalne) 2021-09-09
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkołach ponadpodstawowych 2021-09-14
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne) 2021-09-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizacja programu edukacyjnego \\ 2021-09-22
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół 2021-09-28
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia wspierające procesy e-kształcenia: e-learning, e-kursy, sieci współpracy, wideo konferencje, webinaria i wideo lekcje na bazie aplikacji Microsoft Teams – oferta Microsoft dla szkół (zdalne) 2021-09-30
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych 2021-10-05
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-07
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Świat druku 3D w szkole 2021-10-12
2021-10-21
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (zdalne) 2021-10-14
2021-10-19
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Laboratoria Przyszłości w DODN – sieci współpracy, samokształcenia i wspomagania nauczycieli 2021-11-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy programowania w języku C++ 2021-12
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) (zdalne) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Media społecznościowe (social media) 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Podstawy języka HTML 2022-01
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Soft Skills. Life Skills. Kompetencje Przyszłości (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Soft Skills. Life Skills. Kompetencje Przyszłości (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Praca zdalna nauczycieli na bazie pakietu biurowego MS Office 365 – oferta Microsoft dla szkół (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych - włączanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do realizacji działań dydaktycznych w szkole (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Informatyki (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Rządowy program Aktywna tablica - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Realizujemy projekt edukacyjnego DODN pn.: Lekcja:Enter na zDolny Śląsk - współpraca nauczycieli w zakresie TIK (zdalne)
Wrocław
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz