WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne) 2021-10-07
Legnica
SZCZEGÓŁY
Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka (zdalne) 2021-10-18
Legnica
SZCZEGÓŁY
Promocja zdrowia w edukacji (zdalne) 2021-10-28
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga uczyć się (zdalne) 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Bajka, która leczy 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej 2021-11
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł (zdalne) 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Dodaj mi skrzydeł 2021-12
Legnica
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego (zdalne) 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Hej kolego, naucz mnie tego 2022-01
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym (zdalne) 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Edukacja zdrowotna w srodowisku szkolnym 2022-02
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych (zdalne) 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała zyrafa z szakalem 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Tańcowała zyrafa z szakalem (zdalne) 2022-03
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów (zdalne) 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa uczniów 2022-04
Legnica
SZCZEGÓŁY
Ocenianie, które pomaga uczyć się (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Metoda Porannego Kręgu do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Praca zespołowa nauczycieli (2+2>4) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak możemy pomóc uczniom doświadczającym wykluczenia (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Proces uczenia się. Elementy procesu uczenia się podlegajace zróżnicowaniu ze względu na potzreby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Ocenianie osiągnięć uczniów w zróżnicowanym procesie uczenia się (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Indywidualizacja procesu nauczania i uczenia się w praktyce szkolnej (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Innowacje pedagogiczne (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY
Jak rozwijać kompetencje wychowawcze (zdalne) (rada szkoleniowa) do uzgodnienia
Legnica
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz