WYSZUKIWARKA

Nazwa kursu Terminy Miasta Zapisy
Uczenie się przez tworzenie (zdalne) 2021-09-20
2021-10-11
2022-01-17
2022-06-13
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Nauczyciel w roli coacha (zdalne) 2021-09-27
2022-01-24
2022-01-24
2022-03-30
2022-06-14
Wrocław
Wrocław3
Wrocław2
Wrocław4
Wrocław5
SZCZEGÓŁY
Jak uczyć krytycznego myślenia? (zdalne) 2021-10-18
2021-11-30
2022-01-25
2022-03-16
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii (zdalne) 2021-10-19
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Coaching - praktyczne rozwiązania 2021-10-20
2022-01-12
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem elementów tutoringu w szkole (zdalne) 2021-10-27
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Narzędzia TOC w pracy wychowawcy (zdalne) 2021-10-29
2021-11-29
2022-03-29
2022-06-15
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
Wrocław4
SZCZEGÓŁY
Poznać i zrozumieć Świat - sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (zdalne) 2021-11-03
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Treści biologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - sieć współpracy i samokształcenia (zdalne) 2021-11-16
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Ocena wspierająca rozwój ucznia 2021-12-01
2022-02-28
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Konferencja Oblicza ekologii 2021-12-08
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Jak się uczymy? (zdalne) 2022-03-08
2022-05-09
2022-05-30
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Rutyny widzialnego myślenia (zdalne) 2022-03-09
2022-05-10
2022-05-31
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Obserwacje i eksperymenty w edukacji przyrodniczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2022-03-21
2022-05-18
Wrocław
Wrocław2
SZCZEGÓŁY
Repetytorium metodyczne dla nauczycieli biologii - metody aktywizujące (zdalne) 2022-03-22
2022-03-22
2022-03-22
Wrocław
Wrocław2
Wrocław3
SZCZEGÓŁY
Jak motywować uczniów do nauki? (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Myslenie projektowe np. metody Design Thinking (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY
Miejsce i rola infomacji zwrotnej w procesie dydaktyczno - wychowawczym (zdalne) (rada szkoleniowa) do ustalenia
Wrocław
SZCZEGÓŁY

Ceny kursów

Cennik

Regulamin

Pobierz