Otwarcie honorowego konsulatu Gruzji we Wrocławiu.

27 września 2019 r. we Wrocławiu odbyło się otwarcie Konsulatu Honorowego Gruzji. Uroczystego otwarcia dokonali: ambasador Gruzji w Polsce Ilia Darchiashvili, konsul honorowy Gruzji Wojciech Wróbel, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
Województwo dolnośląskie już od 2016 roku utrzymuje kontakty i relacje w kontekście współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej z Autonomiczna Republiką Adżarii. W spotkaniu z okazji otwarcia Konsulatu Honorowego wzięli udział goście z Adżarii, między innymi, Davit Gabaidze, Przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu reprezentowały dyrektor dr Jolanta Horyń i wicedyrektor Jolanta Szwedowska.
Współpraca dolnośląsko-adżarska w zakresie edukacji zdynamizowała się od jesieni 2018 r. Podczas grudniowych spotkań Pani Ingi Shamilishvili, Minister Kultury, Edukacji i Sportu Autonomicznej Republiki Adżarii z Marcinem Krzyżanowskim Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego ustalono kierunki działań na rok 2019. Pani Minister uczestniczyła w zorganizowanej przez DODN we Wrocławiu międzynarodowej konferencji dotyczącej wspierania uzdolnień, wzięła udział w wizycie studyjnej w LO nr XV we Wrocławiu, a także odwiedziła centra edukacji muzealnej i multimedialnej we Wrocławiu.
Ciekawym przedsięwzięciem edukacyjnym stały się konkursy dla młodzieży dolnośląskiej i adżarskiej, których celem jest propagowanie wiedzy o Gruzji, Polsce, Autonomicznej Republice Adżarii i Dolnym Śląsku. Konkurs zrealizowany w DODN we Wrocławiu nosił tytuł „Gruzja fascynująca podróż”. Wzięło w nim udział 376 uczestników z 49 szkół. Dwudziestu laureatów konkursu w czerwcu 2019 roku uczestniczyło w tygodniowym, wakacyjnym wypoczynku w Batumi. Od 8 do 15 października 2019r. gruzińscy laureaci konkursu wiedzy o Polsce i Dolny Śląsku, wraz z opiekunami, biorą udział w wizytach studyjnych w dolnośląskich szkołach. Zobaczą ważne dla Wrocławia i Dolnego Śląska miejsca historyczne oraz nowoczesne, multimedialne centra edukacyjne.
Na Dolnym Śląsku w kwietniu tego roku gościliśmy grupę nauczycieli gruzińskich, którzy poznawali polski system oświaty, system doskonalenia nauczycieli oraz Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień. DODN we Wrocławiu umożliwia nawiązanie partnerskich relacji ze szkołami w zaprzyjaźnionej Autonomicznej Republice Adżarii.

Powrót do góry