Zapraszamy wszystkich Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym Bezpieczny Dolnoślązak – III edycja.

 

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program ma sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia.

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

W zamieszczonych poniżej załącznikach prezentujemy Państwu:

Regulamin programu Bezpieczny Dolnoślązakharmonogram działań oraz karta zgłoszeniowaopis obszarów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.