Aby zintensyfikować na obszarze wsparcia transgraniczną współpracę polskich i saksońskich przedszkoli oraz nauczycieli, mającą na celu zapoznawanie dzieci z językiem i kulturą kraju sąsiada, zrealizowane zostaną 3 zadania.

W zadaniu 1 polscy i saksońscy nauczyciele wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć w zakresie kultury i języka sąsiada. W tym celu zostaną opracowane i przeprowadzone różnorodne formy doskonalenia, uwzględniające specyficzne potrzeby różnych grup docelowych, w zakresie języka sąsiada, metod wczesnego nauczania języka sąsiada, realioznawstwa i wychowania przedszkolnego w Polsce i Niemczech, m.in. polsko-niemieckie warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej, kursy języka sąsiada dla nauczycieli, intensywne kursy w kraju sąsiada z wizytami studyjnymi w przedszkolach i programem realioznawczo-kulturalnym.

Aby spełnić oczekiwania nauczycieli dotyczące dalszych polsko-niemieckich materiałów dla przedszkoli, zostaną one przygotowane i opracowane w ramach zadania 2 przy udziale polskich i niemieckich nauczycieli wychowania przedszkolnego (grupa ekspercka), oraz wydane i udostępnione wszystkim zainteresowanym online, nieodpłatnie.

Aby wzmocnić transgraniczną wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz ich kompetencje interkulturowe i metodyczne, powstanie w zadaniu 3 pięć nowych polsko-saksońskich partnerstw przedszkoli. W ramach projektu polsko-niemieckie tandemy (partnerskie przedszkola) zostaną wspólnie przeszkolone w ramach warsztatów integracyjnych i metodycznych, oraz opracują i wspólnie przeprowadzą projekty partnerskie dla dzieci, wypróbowując przy tym nowe formy wymiany dzieci i kontaktu z językiem i kulturą kraju sąsiada poprzez różne media. Punktem kulminacyjnym będą publiczne polsko-niemieckie festyny dziecięce, które odbędą się w 2021 i 2022 r. Partnerskie przedszkola udokumentują swoje działania i wspólnie opracują scenariusze dotyczące polsko-niemieckich projektów partnerskich dla dzieci przedszkolnych, które zostaną udostępnione online, nieodpłatnie.