1. Partnerzy w projekcie:
    Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Partner Wiodący
    Powiat Görlitz – Partner.
  2. Realizatorzy działań w projekcie:
    Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu;
    w imieniu Partnera wykonawcą zadań jest Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa).