Zadanie 1: Doskonalenie nauczycieli pracujących w edukacji przedszkolnej na obszarze wsparcia PW INTERREG Polska-Saksonia w zakresie języka i kultury kraju sąsiada.

Rezultaty projektu w zadaniu 1:

 • innowacyjny program polsko-niemieckich warsztatów metodycznych dotyczący materiałów dydaktycznych w zakresie wczesnego nauczania języka sąsiada,
 • innowacyjny program intensywnego kursu w kraju sąsiada,
 • kursy metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego,
 • polsko-niemieckie warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • specjalistyczne kursy języka sąsiada,
 • 5-dniowe intensywne kursy języka niemieckiego dla polskich uczestników na terenie Saksonii i dwa intensywne kursy języka polskiego dla niemieckich uczestników w Polsce,
 • animacje językowe dla polskich i niemieckich dzieci przedszkolnych.

Zadanie 2: Opracowanie polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli.

Rezultaty projektu w zadaniu 2:

 • polsko-niemiecki leksykon dla przedszkoli wraz z płytą CD, transkrypcją i kartami obrazkowymi/zdjęciami,
 • polsko-niemiecki zestaw materiałów dla przedszkoli (materiały dydaktyczne powiązane z leksykonem).

Zadanie 3: Nawiązanie nowych transgranicznych polsko-niemieckich partnerstw przedszkoli i przeprowadzenie polsko-niemieckich projektów partnerskich dla dzieci przedszkolnych.

Rezultaty projektu w zadaniu 3:

 • polsko-niemieckie projekty partnerskie dla dzieci przedszkolnych,
 • polsko-niemiecki blog o projektach partnerskich dla dzieci przedszkolnych,
 • polsko-niemiecka publikacja z opracowanymi scenariuszami transgranicznych projektów partnerskich przedszkoli,
 • polsko-niemieckie festyny dziecięce,
 • wizyty studyjne nauczycieli w przedszkolach w kraju sąsiada,
 • polsko-niemieckie warsztaty dla kadry pedagogicznej partnerskich przedszkoli.