Relacja „Działania DODN we Wrocławiu Filii w Legnicy na rzecz rozwoju kompetencji językowych”

Opracowała: Ewa Engel, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu, Filia w Legnicy

 

Pomimo bardzo trudnego czasu i dużych ograniczeń sanitarnych spowodowanych epidemią covid-19, nauczyciele-konsultanci DODN we Wrocławiu Filii w Legnicy współrealizowali projekt „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”. Jest to polsko-niemiecki projekt, który realizowany jest od lipca 2020 r. Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2022 r. Partnerami w projekcie są Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz, w imieniu którego wykonawcą zadań jest Saksońska Placówka ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich (LaNa). Projekt ten powstał na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz wniosków płynących z zakończonego w 2019 r. projektu Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada. Głównym celem projektu jest intensyfikacja transgranicznej współpracy polskich i saksońskich nauczycieli i przedszkoli na obszarze wsparcia, która ma na celu zapoznawanie dzieci z językiem i kulturą kraju sąsiada.

Realizowane obecnie działania w projekcie to między innymi spotkania robocze – w formule hybrydowej – Zespołu Projektowego oraz polsko-niemieckiej Grupy Eksperckiej, odpowiedzialnej za powstanie publikacji projektowej. Na bieżąco prowadzone są prace tłumaczeniowe różnych materiałów przygotowywanych, między innymi, do publikacji. Od dłuższego czasu trwały przygotowania do uruchomienia kursu dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka. Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku 3–6 lat, projektowania efektywnego procesu nauczania, planowania zajęć językowych i pomocy dydaktycznych. Kurs rozpoczął się w marcu 2021 r.

Mamy nadzieję, że następne zaplanowane w projekcie zdania będą mogły być realizowane bez kolejnych ograniczeń wynikających z pandemii.