Gala XII i XIII Konkursu Historycznego

Wiedzy o Rosji „Białe Noce”

Opracował: Paweł Nowak nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu.

 

             Gala podsumowująca XII i XIII edycję Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji Białe Noce odbyła się 22 czerwca w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Organizatorem konkursu od początku jego istnienia jest Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Na galę konkursu przybyli laureaci konkursu wraz z opiekunami, a uświetnili ją swoją obecnością: Tytus Czartorski – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Komorowski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Sławomir Jachimowski – Dyrektor Wydziału Edukacji UMWD,  Sergey Tarasov – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Administracji Obwodu Leningradzkiego, Oleg Konowalov – Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej Administracji Obwodu Leningradzkiego, Olga Kovalchuk – Rektor Leningradzkiego Obwodowego Instytutu Rozwoju Edukacji, Jarosław Perduta – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego, Jolanta Horyń – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Lucyna Kurowska-Trudzik – Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

W swoich przemowach goście podkreślali wagę przedsięwzięcia, jakim jest konkurs i jego znaczenie dla kształtowania dobrych relacji polsko-rosyjskich. Głównym elementem uroczystości było wręczenie dyplomów, statuetek, nagród i podziękowań dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Niestety, ze względów związanych z zagrożeniem COVID-19, laureaci obydwu edycji nie będą mogli tradycyjne odwiedzić Obwodu Leningradzkiego. W nagrodę otrzymali wysokiej klasy sprzęt IT. Dwoje laureatów miało przyjemność zaprezentować się przed zgromadzoną publicznością. Weronika Giblak z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII we Wrocławiu przedstawiła opowieść o ważnych dla dziejów Petersburga i Rosji Polakach, a Igor Wojtasik z I Liceum Ogólnokształcącego z Jeleniej Góry przeczytał fragment opowiadania „Muzyka zaklęta w duszach Rosjan”. Na zakończenie Dyrektorzy Jerzy Komorowski oraz Sławomir Jachimowski wręczyli podziękowania prof. dr hab. Izabelli Malej, przewodniczącej komisji finałowej oraz Pawłowi Nowakowi i Lechowi Stemplowi, jej członkom. Galę prowadził Paweł Nowak,  koordynator konkursu, który – dziękując wszystkim za przybycie – wyraził nadzieję na twórczą pracę  w kolejnym roku szkolnym.