Relacja z seminarium „Genealogia w edukacji – pomysł na kreatywne zajęcia”

Opracowała: Mariola Mucha, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu

 

21 stycznia 2021 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyło się seminarium pt. Genealogia w edukacji – pomysł na kreatywne zajęcia. Była to już kolejna inicjatywa naszego ośrodka, mająca na celu promowanie współpracy z seniorami i podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz seniorów. Tym razem tematem przewodnim była genealogia. W spotkaniu oprócz nauczycieli zainteresowanych tworzeniem drzew genealogicznych  brali udział seniorzy, uczestnicy naszych wcześniejszych spotkań.

W szkołach coraz częściej prowadzone są lekcje z elementami genealogii, dlatego chcieliśmy, aby seminarium to stanowiło platformę wymiany doświadczeń oraz inspirację do zajęcia się genealogią.

Spotkanie miało na celu zachęcenie uczestników do dokumentowania tworzonej codziennie historii, w celu integracji międzypokoleniowej nakierowanej na współdziałanie, wzajemną naukę oraz poszukiwanie korzeni poprzez obcowanie dzieci i młodzieży z dziadkami i rodzicami. Szczególnie w czasie pandemii chcieliśmy zwrócić uwagę na seniorów, aby nie pozostawali  sami, oraz wspierać nauczycieli w kształtowaniu więzi rodzinnych.

Seminarium otworzyła Pani Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Halina Nawrotek, która przywitała uczestniczących w nim nauczycieli oraz podziękowała organizatorom za jego przygotowanie.

Seminarium Genealogia w edukacji – pomysł na kreatywne zajęcia poprowadziły Mariola Mucha oraz Barbara Bieńkuńska nauczyciele-konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz zaproszony prelegent, znawca genealogii Pan Grzegorz Mendyka, który opowiedział, gdzie i jak szukać informacji, aby stworzyć swoją własną, przepiękną historię rodzinną.  W swoim wystąpieniu mówił o genealogii rodzinnej jako formie podtrzymywania relacji międzypokoleniowych, pokazywał narzędzia do tworzenia drzew genealogicznych oraz wskazywał na edukacyjne walory genealogii.

Przytoczę tu słowa Pana Grzegorza, który w jednym z wywiadów powiedział:

Genealogia wypełnia całe moje życie. Ta pasja została mi zaszczepiona przez ojca 70 lat temu. Wtedy to bowiem ojciec mnie,
jako 6-miesięcznego oseska, zawiesił na drzewie genealogicznym jako jabłuszko.  Nie ma lepszej pasji, uzasadnionej i umotywowanej,
niż genealogia. Bo mówi ona nam o tym, skąd się wzięliśmy, po co, kim byli moi przodkowie.

I dodaje, że dzięki tej właśnie gałęzi wiedzy zdobywamy informacje o przodkach, o historii rodziny, kraju i regionu. Genealogia również uczy nas patriotyzmu i pogłębia więzi międzypokoleniowe. Jest to też ważny element działań seniorów. Bo dopiero kiedy człowiek zostaje seniorem, nestorem rodu, okazuje się, jak ważna jest jego wiedza o rodzinie i przodkach.”

Wieczorek H.: Wyrysuj sobie drzewo genealogiczne – to wstęp do wspaniałej przygody. Gazeta Wrocławska 2014

 

             Na zakończenie spotkania Pani Barbara Bieńkuńska  podziękowała Panu Grzegorzowi Mendyce za przyjęcie zaproszenia do udziału w seminarium oraz nauczycielom za uczestnictwo w tym wydarzeniu. Podsumowując seminarium, zapewniła uczestników, że temat  genealogii w edukacji będzie kontynuowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Planujemy zainicjować cykl spotkań na ten temat, który może być dobrą platformą wymiany doświadczeń i nawiązania więzi międzypokoleniowych.