Opis wyjazdu laureatów konkursu wiedzy historycznej o Rosji „Białe Noce”, 2019 r.

Autor: Ewa Norkowska

 

W dniach 20 czerwca – 4 lipca 2019 r. dziewiętnastu laureatów XI edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce” odebrało swoją nagrodę, jaką był pobyt edukacyjny w Sankt Petersburgu. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu. Wyjazd miał charakter wypoczynku letniego, którego celem było rekreacja połączona z pogłębianiem wiedzy uczniów o Rosji i rozwijaniem  ich zainteresowań rosyjską kulturą i historią. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele konsultanci Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  pani Mirela Skaczyło i pan Lech Stempel. Kierownikiem wypoczynku była pani Ewa Norkowska.

Zdjęcie 1. Laureaci konkursu podczas zwiedzania Sankt Petersburga

Uczniowie gościli w Centrum „Intelekt” w Lisim Nosie nad Zatoką Fińską, osadzie należącej do aglomeracji Sankt Petersburga. O niezwykłości tego miejsca stanowią atmosfera i klimat, jakie tworzą Pracownicy Centrum oraz przebywająca w Centrum na sesjach naukowych utalentowana rosyjska młodzież. Podczas pobytu uczniowie mieli możliwość zwiedzić najciekawsze miejsca w Obwodzie Leningradzkim i Sankt Petersburga oraz uczestniczyć w 20-godzinnym kursie języka rosyjskiego. Zwiedzanie zaczęło się
od wycieczki objazdowej po mieście i wizycie w Soborze św. Izaaka.  Wycieczka ta stanowiła zapowiedź atrakcji, o których barwnie opowiadał przewodnik. W kolejnych dniach uczniowie zwiedzili Ermitaż (paradne komnaty Pałacu Zimowego), Muzeum Rosyjskie, twierdzę Piotra i Pawła (więzienie bastion, katedra Piotra i Pawła), Sobór Zmartwychwstania Pańskiego – Cerkiew na Krwi. Odwiedzili także miejsca upamiętniające obrońców Leningradu w okresie II wojny światowej – Muzeum „Droga życia”, Muzeum Obrony Leningradu, pomnik „Przerwany pierścień” oraz panoramę „Przełom”.

Zdjęcia 2 – 7. Młodzież podczas zwiedzania ciekawych miejsc w Obwodzie Leningradzkim

Po zabytkach Petersburga przyszedł czas na obejrzenie rezydencji carów rosyjskich
w Carskim Siole z bursztynową komnatą, Peterhofie z kompleksem fontann, Gatczynie
i Oranijenbaumie. Zgromadzono w nich bogate kolekcje obrazów, arrasów, rzeźb, porcelany
i mebli, które stanowiły o bogactwie rodziny carskiej i właścicieli pałaców. Stałym punktem programu jest wycieczka do Kronsztadu  – silnie ufortyfikowanego rosyjskiego portu morskiego, położonego na wyspie Kotlin w Zatoc/e Fińskiej, gdzie znajduje się górujący nad miastem Sobór św. Mikołaja.

Podczas pobytu w Sankt Petersburgu młodzież zawsze ma możliwość wyjścia
do teatru. W tym roku była to wizyta w Teatrze Michajłowskim, gdzie uczniowie obejrzeli balet „Dziadek do orzechów” w wykonaniu artystów petersburskiego teatru.

Przysłowiową wisienką na torcie było uczestnictwo polskich uczniów w jednym
z najpopularniejszych europejskich festiwali „Szkarłatne żagle”,  który po rosyjsku
nazywa się „Алые паруса”.  Tradycja festiwalu sięga roku 1968 r.  „Szkarłatne żagle” 2019 przypadły na noc z 23 na 24 czerwca. „Szkarłatne żagle”, początkowo stworzone jako święto dla rosyjskich absolwentów, z czasem stały się ogromnym wydarzeniem, na które czekają miliony ludzi na całym świecie.  Znanym symbolem festiwalu jest statek z czerwonymi żaglami, tak jak ten opisany w tytułowej opowieści „Szkarłatne żagle” rosyjskiego powieściopisarza Aleksandra Grina. Opowieść mówi o młodej dziewczynie, której kazano czekać na statek ze szkarłatnymi żaglami, który zabierze ją do miejsca, w którym spełniają się marzenia. Spektakl składa się z dwóch głównych części: koncertu na Placu Pałacowym
i pokazu wody nad rzeką Newą. Spektakl odbywa się przez 25-30 minut o północy i obejmuje wszystkie możliwe efekty – fajerwerki i pirotechnikę, muzykę, wodę i światło. Kulminacyjnym momentem całego wydarzenia jest pojawienie się wspaniałego statku
ze szkarłatnymi żaglami.  Dla zachowania tradycji w przeddzień święta odbywa się spotkanie najlepszych absolwentów szkół średnich całego Obwodu Leningradzkiego z władzami Obwodu, podczas którego wręczane są nagrody za ich osiągnięcia. Mieliśmy zaszczyt uczestniczenia również i w tej uroczystości.

Zdjęcia 8 – 10.  Festiwal „Szkarłatne żagle” 2019

Spotkanie z miastem Sankt Petersburg zakończył rejs statkiem po rzekach i kanałach Newy. Z perspektywy rzeki uczniowie mogli jeszcze raz podziwiać okazałe budynki pałaców, instytucji, mosty i pomniki,  które odwiedzili podczas pobytu.

Zdjęcie 11 . Wycieczka statkiem po kanałach Newy

Pobyt w Sankt Petersburgu był dla młodzieży również czasem nauki języka rosyjskiego. Uczniowie uczestniczyli w intensywnym, 20-godzinnym kursie językowym. Poznali rosyjski alfabet oraz pakiet słów i zwrotów przydatnych turystom przebywającym
w Rosji. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, przeplatanymi śpiewem
i zabawami. Podczas uroczystego zakończenia uczniowie mieli okazję do zaprezentowania nabytych umiejętności językowych.

Wieczorami odbywały się wspólne dla polskich i rosyjskich uczniów zajęcia integracyjne. Zabawom i konkursom nie było końca. Uczniowie podczas tych zajęć prezentowali swoje talenty – śpiewali, recytowali wiersze, tańczyli. Wspólne spotkania sprzyjały nawiązaniu przyjacielskich kontaktów

Zdjęcie 12 i 13. Zajęcia integracyjne w Centrum „Intelekt” i na Polach Marsowych