relacja z konferencji online

Przywództwo w edukacji

Opracowanie: Mariola Mucha, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu

 

08 października 2020r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyła się konferencja Przywództwo w edukacji w ramach cotygodniowego cyklu Czwartki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra. Tym razem, ze względu na czas pandemii, odbyła się ona w formie on-line. Wydarzenie otworzyła dr Jolanta Horyń, dyrektor DODN we Wrocławiu, która przywitała zaproszonych gości, prelegentów – wykładowców akademickich związanych z edukacją – oraz osoby uczestniczące w konferencji.

Moderatorem pierwszej sesji była  Halina Nawrotek, wicedyrektor DODN we Wrocławiu

W pierwszej, wykładowej części konferencji wzięli udział: Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, dr hab. Teresa Grabińska, profesor Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie we Wrocławiu, dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Socjologii, ppłk dr Piotr Pietrakowski reprezentujący Akademię Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Zarządzania oraz podinspektor Barbara Lorenc-Zelisko, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Dr hab. Teresa Grabińska wstąpiła z wykładem Arystotelesowska przyjaźń a wiarygodność interpersonalna w przywództwie opartym na zasadach. Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź mówiła o efektywnej edukacji i przywództwie. Omawiając temat Jak efektywnie zarządzać czasem zadaniowym, stwierdziła, że dobry lider musi umieć zarządzać własnym czasem i czasem innych ludzi. Jeśli lider nie potrafi tego robić, to nie powinien kierować ludźmi, ponieważ czas jest tym, czego potrzebujemy najbardziej i nie należy go marnować. Ppłk dr Piotr Pietrakowski poruszył temat przywództwa w wojsku i kształcenia kompetencji ucznia jako lidera, przywódcy kierującego się wartościami, normami etycznymi. Prelegent mówił o tym, że do przewodzenia innymi potrzebne są pewne umiejętności i niektórzy ludzie rodzą się z nimi. Można je kształcić, ale wiedza w tym przypadku nie zastąpi wrodzonych kompetencji przywódczych, na które mają wpływ: charakter, odporność psychofizyczna, szkolenie i edukacja. Pan ppłk mówił również o metodach diagnozowania kompetencji przywódczych w Akademii Wojsk Lądowych. Swoimi refleksjami nad przywództwem w edukacji podzieliła się także podinspektor Barbara Lorenc-Zelisko, psycholog, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw Ochrony Praw Człowieka. Prelegentka podkreślała ważną rolę policji w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Rola przywództwa w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa jest pewną, zbiorową świadomością, splotem pewnych kompetencji relacyjnych wielu osób. Ten „splot moralnych relacji” pomiędzy ludźmi musi być oparty na zaufaniu, wzajemnych zobowiązaniach, zaangażowaniu, emocjach i podzielanej wizji wspólnego dobra.

Myślą przewodnią drugiej części spotkania były słowa Johna Deweya  Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy nasze dzieci z jutra.

Panel dyskusyjny zatytułowany Kompetencje przyszłości. Model absolwenta szkoły a rynek pracy moderował Krzysztof Stachów, komendant Hufca ZHP Głogów. W gronie osób zaproszonych do udziału w konferencji i do dyskusji znaleźli się: dr Violetta Drabik-Podgórna z Zakładu Poradoznawstwa, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Jan Kamiński, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej do Spraw Kształcenia Zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty, Sabina Pająk-Danicka reprezentująca Wydział Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Mariusz Żebrowski, członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Przedstawicielem Business Center Club był Cezary Rutka. Ponadto konferencję zaszczycił swoją obecnością Martin Prochazka, dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej w Libercu.

Konferencję podsumowała dr Jolanta Horyń, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Koordynator konferencji:
dr Jolanta Horyń
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu