Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu wspierania uzdolnień

„Łamigłówki zDolnej główki”

Opracowanie: Halina Nawrotek – Wicedyrektor DODN we Wrocławiu

 

Konferencja odbyła się 13 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu oraz 14 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu oraz Filach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy

Dzień 1., Wrocław 13 listopada 2019  r.

Konferencję otworzyła dr Jolanta Horyń, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu witając gości z kraju i z zagranicy.  Jerzy Komorowski, dyrektor  Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty dokonali uroczystego otwarcia konferencji odnosząc się do jej tematyki.

Sesję 1. otworzyli moderatorzy: prof. dr hab. Jan Maciejewski i prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź. Sesji tej przyświecało motto: Analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie. (Alvin Toffller).

Następnie swoje wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Tomasz Grzyb – iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe.

Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – Talent to za mało: o znaczeniu pasji, wytrwałości i pogłębienie ćwiczeń w rozwoju kompakcji przyszłości.

Prof. dr hab. Janina Florczykiewicz – Zdolności twórcze i ich rozwój. Metoda warsztatu twórczego Eugeniusza Józefowskiego.

PhDr. Martina Skalková – Identifying and supporting gifted pupils with behavioral and learning disorders.

prof. Siergiej Tarasow (referat w zastępstwie wygłosił Aleksiej Andriuszyn) –  O systemie wspierania uzdolnień w Obwodzie Leningradzkim.

            Mogliśmy także obejrzeć występy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Na konferencji obecny był wicedyrektor tej szkoły Sergiusz Antochewicz.

Sesję 2. poprowadziła  prof. dr hab. Urszula Soler. A mottem tej sesji było: Komunikowanie międzykulturowe jest przekraczaniem granic własnej kultury, wychodzeniem na pogranicza, styki kulturowe, aby wrócić bogatszym wewnętrznie i nabyć umiejętności porównywania nie w kategoriach: lepsze – gorsze, ale w kategoriach: inne, ciekawe, bodźcujące, zastanawiające.  (Jerzy Nikitorowicz).

Kolejny wykład wygłosiła dr Barbara Dobrowolska – Dziecko szczególnie uzdolnione w wielokulturowej szkole. Peregrynacje teoretyczno-praktyczne na przykładzie badań własnych.

W międzynarodowym panelu dyskusyjnym na temat wspierania uzdolnień udział wzięli goście z Rosji, Niemiec, Czech i Polski, a moderatorem panelu była dr Elżbieta Chromiec, Ambasadorzy Dialogu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Podczas przerwy goście mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych.

Sesję 3. otworzyli moderatorzy: Halina Nawrotek i Paweł Nowak nauczyciele-konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i członkowie Zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień. Z kolei tej sesji przyświecało motto: Jeśli chcesz zbudować statek, nie nawołuj ludzi do zdobywania drewna, lecz rozbudź w nich tęsknotę za bezkresnym morzem. (Antoine de Saint – Exupery).

W tej części konferencji prezentowały się szkoły, które – dzięki swoim projakościowym działaniom w obszarze wspierania uzdolnień – otrzymały Certyfikaty Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Bycie w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia to ogromne wyzwanie i zobowiązanie. Do sieci należą elitarne szkoły, które w egalitarny sposób pojmują uzdolnienia i tworzą przyjazny klimat, służący rozwojowi zainteresowań, pasji, predyspozycji i uzdolnień.

Poniżej prezentujemy 11 placówek, które po raz pierwszy odebrały Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. D. Steinhausa we Wrocławiu, dyrektor Jacek Lenart,
 2. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, dyrektor Halina Frodyma,
 3. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,  dyrektor Ryszard Janas,
 4. Szkoła Podstawowa nr 77  im. T. Różewicza we Wrocławiu,           dyrektor Ilona Zioło,
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku, dyrektor Beata Czeczot,
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. J. Krysińskiego w Obornikach Śląskich, dyrektor Renata Machnik,
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach, dyrektor Marta Giszko,
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach, dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Oławie dyrektor Zenon Leja
 10. Złote Przedszkole we Wrocławiu, dyrektor Beata Borowiecka,
 11. Samorządowe Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Ciepłowodach, dyrektor Beata Lupa.

 

Na konferencji także 11 placówek otrzymało przedłużenie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. J. Kochanowskiego w Wałbrzychu, dyrektor Paweł Łuczyński,
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni, dyrektor Małgorzata Turkiewicz-Baczmańska,
 3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim, dyrektor Jadwiga Hawryluk,
 4. Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu, dyrektor Sylwia Salas,
 5. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, dyrektor Beata Lis,
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu, dyrektor Beata Myśliwiec,
 7. Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 we Wrocławiu, dyrektor Halina Godlewska,
 8. Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. P. Wysockiego we Wrocławiu, dyrektor Bogumiła Mandat,
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Wyżykowskiego w Polkowicach, dyrektor Barbara Bartoszek,
 10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, dyrektor Grażyna Petruch,
 11. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach, dyrektor Beata Lupa.

 

Dr Jolanta Horyń, dyrektor DODN we Wrocławiu podsumowała pierwszy dzień obrad i zaprosiła do dalszych aktywności w komnatach oraz przedstawiła program na dzień następny.

Zaproponowane przez nauczycieli-konsultantów DODN we Wrocławiu warsztaty w różnych sekcjach stworzyły możliwość wymiany doświadczeń oraz pozwoliły uczestnikom doświadczyć poszczególnych aktywności w komnatach uzdolnień.

 

Twórcom Komnat Kompetencji Przyszłości przyświecało motto: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. (Konfucjusz). Poniżej prezentujemy poszczególne komnaty wraz z ich edukacyjną ofertą:

 1. Komnata międzykulturowa, Mędrzec kompetencji: Ewelina Mucha, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład: dr Elżbieta Chromiec, Ambasadorzy Dialogu, Wrocławskie Centrum  Rozwoju Społecznego; Prywatna Szkoła Podstawowa American School of Wrocław – Praca z dziećmi obcojęzycznymi;  Szkoła Podstawowa Niepubliczna „Leonardo Da Vinci” – Chińska kaligrafia.
 2. Komnata komputerowa, Mędrzec kompetencji: Wiktor Szanin, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład: Maria Mach, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci; Soft Power sp. z o.o. Liga Niezwykłych Umysłów, Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus” we Wrocławiu.
 3. Komnata sportowa, Mędrzec kompetencji: Błażej Szymczak, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład: Wojciech Bartnik polski bokser i trener bokserski, brązowy medalista olimpijski w wadze półciężkiej, zawodnik MMA; Jacek Jackowiak, Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Run;  Jacek Skorupski – ILove Rolki; Tomasz Zatoń – Ultimate Frisbee; Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu.
 4. Komnata artystyczna, Mędrzec kompetencji: Elżbieta Kazańska, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład: dr inż. Wojciech Kilian Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Budownictwa; Fundacja „Partnerstwo na rzecz Edukacji Sukcesu”.
 5. Komnata matematyczna, Mędrzec kompetencji: Jolanta Lazar, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Wykład: Marcin Bruszewski, wiceprezes Zarządu „Zwolnieni z teorii”; Wrocławski Park Technologiczny, Agnieszka Pałys, Fundacja „PRO MATHEMATICA”;
 6. Komnata kreatywna, Mędrzec kompetencji: Barbara Bieńkuńska, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład dr Ewa Szkic-Czech, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Wykład o marnotrawstwie; Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; Fundacja Imago.
 7. Komnata specyficznych potrzeb edukacyjnych, Mędrzec kompetencji: ks. dr Piotr Sierzchuła, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu; Wykład: Anna Klempous Dolnośląskie Kuratorium Oświaty; Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej; Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu; Fundacja „DINO”, ZHP – Nieprzetarty Szlak.

 

Dzień 2., Wrocław 14 listopada 2019 r.

W drugi dniu konferencji gości przywitała Małgorzata Medyk, dyrektor Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uregulowania prawne w zakresie wspierania uzdolnień przedstawił Pan Marek Sieczka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Sesję 1. moderowała Halina Nawrotek z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W tej sesji szkoły certyfikowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Wspierających Uzdolnienia prezentowały swój dorobek.

W sesja 2. warsztaty w poniższych sekcjach, realizowane były równolegle:

Warsztat 1. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego wg typów wyodrębnionych  przez Bettsa i Neiharta. Zajęcia prowadzili nauczyciele-konsultanci z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu: Halina Nawrotek, Paweł Nowak i Lech Stempel.

Warsztat 2. Wykorzystanie Metody Pytań i Doświadczeń realizowany był przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Konferencję podsumowała dyrektor  DODN we dr Jolanta Horyń.

Koordynator konferencji:
Dr Jolanta Horyń
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu