Relacja z seminarium on-line „Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego”

Autor: Ks. dr Piotr Sierzchuła, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu

„Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego”, pod takim tytułem odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli katechezy zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Motywem przewodnim tego spotkania były słowa papieża Franciszka, który w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium pisał, że mamy być w „permanentnym stanie misji”. Do rozmów o misjach i ich roli w katechezie szkolnej zostały zaproszone osoby, które są na co dzień zaangażowane w działalność misyjną Kościoła i potrafią poruszać tę tematykę w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Seminarium otworzyła wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Pani Halina Nawrotek, która przywitała prelegentów oraz uczestników wydarzenia organizowanego w formie on-line.

Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Swoje wystąpienie, oparte w dużej mierze na osobistym doświadczeniu misyjnym zdobytym w Kenii i na Madagaskarze, rozpoczął od stwierdzenia, że „każdy katecheta musi mieć w sobie wyrobioną świadomość misyjną”. Dzięki niej bowiem będzie mógł dostrzec, jak dużo można nauczyć się od Kościoła misyjnego. Jako przykład wzoru do naśladowania podał sposób wyrażania szacunku do osób starszych. W Polsce, na przykład, musimy nieustannie przypominać młodym ludziom, że należy ustąpić miejsca w autobusie starszej osobie. W Afryce nie trzeba tego robić, ponieważ każdy młody człowiek doskonale o tym wie.

Jako drugi wystąpił ks. Jerzy Babiak, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu, który mówił na temat „Misji i roli szkoły w kształtowaniu kluczowych dla świata postaw solidarności”. Opowiedział o działalności szkoły „Don Bosco”, która regularnie współpracuje z salezjańskim wolontariatem misyjnym. Efektem tej współpracy jest zaangażowanie uczniów w projekty pomocowe czy edukacyjne dla Afryki, jak i szereg wyjazdów misyjnych uczniów i nauczycieli szkoły w różne zakątki świata.

Pani Sylwia Janiak vel Kubiak katechetka ze Szkoły Podstawowej w Chojnie wygłosiła prelekcję pod tytułem „Misje w katechezie – braterstwo we współczesnym Kościele”. Językiem bardzo obrazowym mówiła, że „misje są świeżym powiewem Ducha Świętego w Kościele”. Zaznaczyła również, że tam gdzie w szkołach prowadzona jest katecheza nastawiona na kontekst misyjny, wzrasta  frekwencja uczniów na lekcjach religii. Ponadto, uczniowie otwierają się na drugiego człowieka, wychodząc ze swojej strefy komfortu.

„Jesteśmy powołani do działalności misyjnej”– tymi słowami zachęcał nauczycieli do zaangażowania się w misje ks. dr Bogdan Michalski, kapłan Archidiecezji Wrocławskiej. Jako wieloletni misjonarz w Peru i na Ukrainie podał wiele przykładów, jak wielkim wsparciem w pracy misjonarza jest regularny kontakt ze szkołami w Polsce.

Wśród zaproszonych gości była również dziennikarka, Pani Zofia Kędziora, która mówiła o akcji misyjnej trwającej w sieci: „Misjonarz na Post”.  Polega ona na duchowej adopcji misjonarza na cały okres Wielkiego Postu. Ponadto opowiedziała, jak wygląda posługa misjonarzy w trakcie pandemii oraz jak powinno wyglądać nasze zaangażowanie w ich posługę w tym trudnym czasie.

Jako ostatni wystąpił ks. dr Andrzej Paś z polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. W swoim wystąpieniu poruszył temat prześladowania chrześcijan w różnych zakątkach świata. Prosił również nauczycieli o włączenie się w trwające akcje pomocowe misjom, takie jak np.: Biblia dla Dzieci.

Seminarium zakończył ks. dr Piotr Sierzchuła nauczyciel-konsultant z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, który podziękował nauczycielom za udział w wydarzeniu oraz prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.